(Avagy a mai magyar nyelvtudomány)

Mára a magyar nyelvvel foglalkozó hivatalos tudomány, az alapértékévé vált annak, amikor csúsztatásokat, vagy valótlanságokat állítanak be tényként, majd ezekre a hazugságokra mint tényekre hivatkozva bizonyítanak ködös, és minden valóságalapot nélkülöző állításokat...

Miért és hogyan?

Nyilvánvaló, hogy minden emberek által beszélt nyelv, így a magyar nyelv is, egy bonyolult, szó szerinti jelképrendszer! Ami a minket körülvevő világ hangokká, majd ezen keresztül gondolatokká való átalakítására szolgál.

Ezen a világon pedig minden dolog amit rendszernek nevezhetünk úgy épül fel, hogy az egyszerűbb felől halad a bonyolultabb felé. Ezt szajkózzák, a fizikusok, biológusok, és minden tudományág képviselői, akik valamit is adnak a logikus gondolkodásra…

Ez alól kivétel, a mai magyar nyelvtudomány...

A magyar nyelv, mint minden nyelv a világon, egy összetett rendszer. Ami ez egyes hangokra, majd a hangok egyre bonyolultabb sorozatára épül. A modern magyar nyelvészet álláspontja szerint, viszont a magyar nyelv szemben a világon található összes létrejött rendszerrel úgy épül fel, hogy a bonyolultabb forma jött létre először, majd abból elvonással születtek meg az egyszerűbb formák, szavak.

Nézzünk meg egy példát arra, amikor a leplezetlen logikátlanságot nevezik tudománynak:

Mert ha a magyar nyelv is egy REND-SZER – mint minden nyelv a világon – akkor logikus, hogy például a KÖR-REL kapcsolatos alapszavaink, mind a KÖR nevű gyökből származnak, bizonyítva a tételt a REND-SZEREK felépítéséről. Tehát ezek szerint a KÖR szóból jött létre a KÖR-NYÉK, vagy a KÖR-NYEZ-ET, és minden ami KÖR-ÖS, KÖR-ÜL vesz minket.

A mai magyar nyelvtudomány, viszont azt tanítja, hogy mindez fordítva történik!
Azt állítják, hogy a KÖR-ÖS, KÖR-ÜL, KÖR-NYÉK szavakból, tehát a bonyolultabb formából, elvonással született meg a KÖR szavunk?! Tehát szerintük nyelvünk mellőzi a REND-SZEREK minden alaptulajdonságát, ezzel azt sugallják, hogy ne is gondoljunk nyelvünkre úgy mint egy rendszerre...

Ha továbbmegyünk a modern magyar nyelvészet fejtegetéseinek nyomába, még mélyebb és teljesebb logikátlanságot találunk, hiszen azt tanítják ráadásul, hogy a KÖR nevű gyök, nem rokona KER gyöknek, tehát máshonnan származik, vagyis máshonnan KER-ÜLT a Magyar nyelvbe!? így a belőle származó szavak, mint a KER-ÍT, KER-ÍT-ÉS, KER-ÜL, KER-ÜL-ET, vagy a KER-GE, nincs közvetlen rokonságban a KÖR gyökkel, és annak KÖR-BE ölelő, KAR-OLÓ, KER-EK formájával…

Amíg ezt a teljes logikátlanságot nevezik tudománynak, addig bármit be lehet bizonyítani a Magyar nyelvvel kapcsolatban, és persze annak az ellenkezőjét is, bizonyos érdekkörök kénye-kedve szerint, bóvli szintre húzva azt a szót, hogy TUDOMÁNY.

Ezzel a hozzáállással a mai magyar nyelvtudomány, mintha tudatosan törekedne arra, hogy nyelvünkre, még véletlenül se lehessen úgy tekinteni, mint egy valódi, a világ leírására létrejött rendszerre! Hiszen megtagadják a rendszer alapértékeit, vagyis a gyököket! Azt tanítják, hogy ezek a gyökök nem léteznek!

Viszont ha azok a fránya gyökök mégis léteznek, akkor a modern magyar nyelvészet, tíz megállapításából a magyar nyelvvel kapcsolatban, legalább kilenc hibás, és véletlenszerűen néha egy igaz. Így elképzelhető hogy mennyire nagyon kínos számukra, ha az igazság a gyökökről végre mégis kiderül. Mert az eredmény nem lehet más, csak egy forradalom a magyar nyelvészetben. Ami elsöpörné azt, amikor a teljes logikátlanságot, még tudománynak lehet nevezni…

Mert a Magyar nyelv, maga a csoda! Amit nem elég beszélni, ismételgetni rajta dolgokat mint egy papagáj, de meg is kell ÉRT-ENI az emberré válás útján.
Mert a MAGYAR NYELV, nem csak egy nyelv. A benne található REND-SZER, egy valódi, varázslatos és igaz útikönyv az élet nevű túrához...

Juhász Zsolt


Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!