A materialista tudomány nevű szekta, nem tudatos, de mégis legalattomosabb tette az emberiség és a nagybetűs EMBERSÉG ellen az volt, hogy a kezébe vette a modern oktatást, és az iskolákat gyakorlatilag a tévedéseiből adódó hazugságainak a propagandaintézetévé változtatta! Ennek az eredménye, hogy a mai oktatásnak nem az a szerepe hogy gondolkodásra, önálló döntésre nevelje, és ezzel a nagybetűs életre készítse fel az embergyerekeket, hanem az, hogy a materialista tudomány nevű szekta tévedéseit propagálja, és a logikátlan állításait kötelező tananyaggá téve akadályozza az embereket a valódi, logikus gondolkodás kifejlődésében.

Így egy mai embergyerek oktatásának végére érve, már egy kész falat épít hazugságokból, a léte és a valóság közé, amit aztán képtelen áttörni!

Az első és legnagyobb, egyben a legkárosabb tévedésből fakadó hazugsága a materialista tudomány nevű szektának (innentől csak szektának) az, hogy a világegyetem véletlenül jött létre! Vizsgáljuk meg ennek a kijelentésnek a közvetlen hatásait:

Az első az, hogy aki ezt kimondta, az nyilvánvalóan képtelen a logikus gondolkodásra! (Amire a materialista ember állítólag a legbüszkébb.)

Hiszen ez a kijelentés, teljesen szembe megy a szekta másik alapeszméjével, ami az evolúció! Az evolúció ugyanis fejlődést jelent! A szekta evolúciós elmélete szerint, itt minden lény léte a folyamatos és szakadatlan fejlődésről szól!

A kettő együtt, pedig a logikus gondolkodás teljes hiánya! Hiszen ha van evolúció, vagyis fejlődés, akkor itt a dolgok nem véletlenül történnek! Vagyis ahogy esik úgy puffan, totális céltalanság értelmetlenség és kilátástalanság mindenütt, csak a vegyi anyagok véletlen, de néha szerencsés, néha meg szerencsétlen keveredése!

Mert ha van fejlődés, akkor véletlenek viszont nincsenek! Mert akkor itt a dolgok nem véletlenül, hanem nyilvánvalóan a fejlődés érdekében történnek!

Mert a dolgok vagy véletlenül, vagy látható céllal történnek! Ha látjuk a célt, mi mégis azt mondjuk hogy ez csak véletlen, akkor vagy képtelenek vagyunk logikusan gondolkodni, vagy tudatosan hazudunk az élet céljáról az emberiségnek!

Mert a tét nem kevesebb mint ez: Ha az élet nem véletlenül jött létre, hanem egy konkrét cél érdekében, amit úgy hívnak hogy fejlődés; az a materializmus mint eszme halála!

Hiszen ha az egyik oldalon elismerem hogy fejlődés van, olyan mint a levegő, nyilvánvalóan áthatja minden élőlény életét, a másik oldalon viszont azt hazudom hogy az élet céltalan, csak a vegyi anyagok véletlen keveredése, az vagy butaság, vagy kóros, és nagyon kártékony hazudozás!

Mert mennyivel szebb egy olyan világ, amit nem a véletlen céltalanság, és vele a hiábavalóság irányít, hanem az olyan nemes és fennkölt eszmék mint a fejlődés!

A materialista tudomány nevű szekta a logikátlanságával, ma még minden hatalomban töltött pillanatát arra használja, hogy megölje a nemes eszméket, és ezzel az emberiség fejlődésének útjába álljon! Hiszen elismeri hogy fejlődés van, mégis azt hazudja hogy a lét céltalan! Ezzel az egy helyben topogást és a kilátástalanságot szolgálja a konkrét célok felé való haladás helyett! Megöli a nemes eszméket, ahelyett hogy szolgálná őket!

Ezzel le- és vissza-húzza az emberiséget, ahelyett hogy az olyan nagy és nemes eszmék segítségével, mint a fejlődés felemelné!

Mind ezt azért teszi, hogy védelmezzen egy másik eszmét, a céltalanság és kilátástalanság, vagyis a vegyi anyagok véletlen keveredésének a nem éppen nemes és előrevivő eszméjét!

Mert fejlődés van, olyan mint a levegő! De ha kimondjuk hogy a dolgok nem véletlenül történnek, hanem a fejlődés érdekében, halálra ítéltünk egy ártalmas eszmét!

Hiszen rögtön felmerül a kérdés: Vajon ki, vagy mi az ami folyamatosan fejlődni akar? Ezek szerint ha logikusan gondolkodunk, kell hogy álljon valami, vagy valaki az élet nevű rendszer mögött! Akinek konkrét célja a fejlődésre való hajlam élőlényekbe való programozása! És ennek a szolgálatában kellett létrehoznia, a világegyetem nevű rendszert...?

 

Na egy igazi materialistának ez már sok! Ugye? Ezért maradnak a véletleneknél! Ami hazugság ugyan, de látszatra mégis olyan mint egy magyarázat! Egy magyarázat, ami viszont sárba rántja és halálra ítéli az igazi nagy és nemes eszméket, és vele az emberiséget, akik így az élet valódi céljai helyett, inkább hazugságokat szolgálnak…

Ez a materialista tudomány nevű szekta egyik elévülhetetlen érdeme!

Mert ha kijelentem az életről hogy véletlenül jött létre, ezzel azt is kijelentem hogy céltalan!

S az élet céljáról a materializmus, itt le is zárta a vitát! Hiszen hogy lehet célja valaminek, ami céltalan…?

Pedig a fejlődés mint cél, ott lebeg mindenki előtt, csak van aki észreveszi, van aki meg azt hiszi hogy véletlenül fejlődik itt minden.

Pedig logikusan végiggondolva, ha van fejlődés, akkor véletlenek nincsenek! Ez pedig a materializmus mint eszme végét jelenti...

 

Juhász Zsolt


Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!