Útikönyv

A modern nyelvészet minden hazugsága, a tudatlanságról szól!


Dogmáik nagy része csak addig marad tananyag a világban, amíg a dogmákat vakon védelmezők döntenek a sorsáról! Mert abban a pillanatban amikor jön majd egy generáció amelyik elkezd kritikusan kérdéseket feltenni vele kapcsolatban, összeomlik mint egy kártyavár!

Mert mi a nyelv?

Egy a világot hangokká, és gondolatokká alakító szuper-tudatos JEL-KÉP-REND-SZER, ahol minden nyelv, egy-egy önálló, de teljes gondolathálózat, a tudatosan létrehozott rendszerek minden tulajdonságával megáldva?

Vagy egy a mélyebb törvényszerűségeket nélkülöző, véletlen generálta folyamat? Makogtunk majd a céltalan fejlődés nevében, egyre rendszeresebb hangokat adtunk ki, aminek a vége az lett, hogy a makogás beszéddé vált? Mint ahogyan ezt a modern nyelvészet állítja.

Mert én azt mondom hogy minden nyelv egy tudatos JEL-KÉP-REND-SZER! Amiben ott van a tudatosan létrehozott REND-SZER-EK minden tulajdonsága!

Ez a megállapítás azzal a kényelmetlenséggel jár a modern nyelvészet számára, hogy egyik nyelv sem jöhetett létre véletlenül a makogásból, mint ahogyan ők állítják! S ez az a pont ahol elválnak útjaink!

Mert aki egy véletlen generálta rendszerek nélküli világban hisz, ahol minimális a rendszer, és azt is csak a véletlen okozata, innentől képtelen lesz arra hogy kövessen, hisz a hitével ellentétes dolgokról lesz szó!

 

Viszont az aki képes meglátni a REND-SZERT ott, ahol mások véletlenekről beszélnek, az érteni fogja azt is, hogy a világ nyelveiben miért nincsenek, s nem lehetnek véletlenek!

Mert ha logikusan gondolkodik valaki: Hogyan lehet a véletlen OK-OZATA egy rendszer? A rendszertelenség, vagyis a véletlen, hogyan állít elő rendszereket?

Nem a fordítottja a logikus? Hogy a REND-SZER miután kezd távolodni az alkotójától, elkezd rendszertelenné válni!

Nézzünk egy példát a gyakorlatban! Például egy lakóház nyilvánvalóan egy rendszer, hiszen nyilvánvaló céllal hozták létre! De ha az alkotói, az építői elhagyják és jön egy új tulaj, aki raktárnak akarja használni, az lehet hogy átalakítja! Hiszen neki más a célja vele! Az épület ugyanaz, csak kezd eltávolodni az eredeti céljától, ezért átalakul! Aztán a raktártulaj unokái már azt gondolhatják, hogy biztosan véletlenül olyan rendszertelen a raktár felépítése. Pedig csak annyi történt hogy más cél érdekében épült!

Ilyenek a nyelvünkben lévő rendszerek is! Mivel a mai emberiségnek teljesen más a célja mint azoknak akik létrehozták a kommunikációs eszközüket, azt hiszik hogy véletlenül olyan a nyelvük mint amilyen! Pedig erről szó sincs, csak nem értjük, mert nem emlékezünk arra, hogy mi volt a nyelvünk eredeti célja!

De attól még a REND-SZER ott van benne! Csak annyit kell tennünk, hogy elkezdünk közeledni az eredi cél felé, s a rendszer feltárul!

Folytatjuk...

 

Juhász Zsolt

Minden modern egzakt tudomány tényeken alapul, amiket kísérleti úton igazolni lehet, és bárki aki lefojtatja a kísérletet ugyanarra az eredményre kell hogy jusson!

Nos a nyelvészet ezzel szemben nem egzakt tudomány! A modern nyelvészet legnagyobb részben következtetéseken alapul, amiknek az esetek nagy részében egy fikarcnyi ténybeli háttere sincs, mégis tudományos tényekként hivatkoznak rájuk!

Például a modern magyar nyelvészet ha kicsit is próbálna egzakt, magyarul pontos maradni, akkor is, legfeljebb néhány száz évre visszamenőleg, konkrét fennmaradt nyelvemlékekből vonhatna le messzemenő következtetéseket.

Ráadásul már itt is hihetetlenül sikamlós a talaj alatta, hiszen a több száz éves nyelvemlékek mind írottak! Az írás szabályai pedig folyamatosan változóban vannak! Ráadásul nem csak egy adott népcsoporton belüli változásokra kell figyelni, hanem arra is, hogy ugyanazok a jelek más, más népeknek egészen más hangot rejtenek!

Ebbe a hibába évszázadokig bele is esett a magát már akkor tudományosnak, elfogulatlannak és egzaktnak hazudó magyar nyelvtudomány, amikor olyan dolgokat állított, hogy Gyöngyöst régen, a fennmaradt feljegyzések alapján Gungusnak hívták. Simán átléptek azon a tényen, hogy abban az időben amikor Gungus-nak írták Gyöngyös nevét, még alkalmatlan volt a latin ÁBC arra, hogy magyarul hibátlanul le lehessen vele írni bármit! Hiszen huszonhat jellel lehetetlen minimum harmincnyolc hangot jelölni!

Azután itt van még hátráltató tényezőnek a latin ÁBC mögötti közös megegyezés hiánya! Hiszen ha egy német, vagy egy angol anyanyelvű ÁBC használó ír le hallás útján egy magyar szöveget, jó eséllyel rá sem lehet ismerni a szövegre eredeti nyelven! Hiszen a leírt hangok nagy része egészen mást jelent egy angolnak, egy németnek, vagy egy magyar ÁBC használónak, ha ráadásul valamilyen tájszólással beszélt a diktáló, az eredmény még végzetesebb, és értelmezhetetlenebb lehet. Ezt már csak az tudja tetézni, amikor esetleg visszaolvasta a leírt szöveget az írnok, a saját akcentusával! Na az lehetett csak az igazi mulatság... Ember nem volt aki eldöntse, hogy az amit leírt helyes e, vagy sem...

Erre tipikus példa a Halotti beszéd, amire szintén, az utóbbi néhány évtől eltekintve, úgy hivatkozott évtizedekig a „magyar nyelvtudomány”, mint a bizonyítékára annak, hogy mennyit változott a magyar nyelv az utóbbi néhány-száz évben!

Egy kérdés: Ha ezeket a hibákat kivonjuk a mai modern magyar nyelvtudomány következtetéseiből, akkor vajon mi marad? Hát semmi képen sem egzaktság és elfogulatlanság, hanem inkább figyelmetlenség, a logikus gondolkodás teljes hiánya és az ezzel járó sötétség!

Hihető hogy csak a fent felsorolt dolgokban hibáztak, s vele szolgáltak hazugságokat évtizedekig, a többi következtetésük viszont mind helyénvaló?

Vagy inkább szégyen és gyalázat a fizikára, a matematikára, vagy a kémiára nézve, hogy a modern magyar nyelvészetet is tudománynak hívják?

Mert aki beleássa magát a „magyar nyelvtudomány” sötét bugyraiba azt vagy elnyeli a sötétség, vagy azt mondja, hogy ami idáig volt inkább felejtsük el, és kezdjük el újra felépíteni az egészet, valóban tudományos igényességgel!

Folytatjuk...

Juhász Zsolt

 

 

Aki nem magyar nyelvész, annak valóban nincs joga kritizálni a magyar nyelvészetet? A hülyeségből is vizsgát kell tenni ahhoz, hogy kimondjam hogy ez hülyeség?

Az ember minden döntése és cselekedete egy, egy ítélet arról, hogy mennyire ISMERJÜK, vagy nem ismerjük a saját LELKÜNKET. Ezért az emberrel kapcsolatban felmerülő minden kérdés, színtiszta LELKI-ISMERETI kérdés!”

A modern emberiség már annyira „fejlett”*, (*ez így azt jelenti sötét) hogy nemhogy nem akarja megismerni a LELKÉT, de kijelenti hogy nincs is LELKE! S ami nincs, azt nem is lehet megismerni alapon, LELKI-ISMERET nélkül szeretné leélni az életét! Így hozza létre azt a LÉLEKTELEN üres, érzelem és LELKES-EDÉS nélküli, LÉLEK-ROMBOLÓ életet, aminek a legfőbb ismérve a rossz LELKI-ISMERET miatti kilátástalanság, stressz és letargia, vagyis a LELKES-EDÉS teljes hiánya...

Ez azért érdekes, mert a modern embernek ez a LÉLEK-ROMBOLÓ magatartása szolgáltatja a legfőbb bizonyítékot arra, hogy igenis van LÉLEK! Sőt mi több, maga az élet is amiatt az egy dolog miatt jött létre és fejlődött évmilliárdokon át, hogy az ember amikor lehetősége nyílik rá, MEGISMERJE a LELKÉT!

Mert hogyan másképp tudnánk a LELKI-ISMERETÜNKET megnyugtatni, hogyan tudnánk másképpen újra a LELKES-ÍTŐ ESZMÉK felé fordulva FEL-ESZMÉLNI és újra LELKES-EDÉST csempészni az életünkbe? Ha nem úgy, hogy ahelyett hogy megtagadnánk, kigúnyolnánk, sárba tipornánk, inkább megpróbálnánk lassítani a LÉLEK-ROMBOLÓ rohanásból, és betekintést nyerni a LELKÜNKBE.

Hiszen az anyag, LELKES-EDÉS nélkül nem csinál semmit csak van! Az anyagot a LELKES-EDÉS veszi rá arra, hogy mozogjon, tegyen dolgokat, de ugyanakkor a LELKI-ISMERET az, ami szó szerint érezteti, mi a jó és mi a rossz! Mert a LELKI-ISMERET választ, te pedig döntesz, hogy LELKEDÉRT, a LELKES-EDÉSEDÉRT, vagy a LELKED, a LELKES-EDÉS ellen, a ROSSZ LELKI-ISMERET fogságában élsz!!

Mert az ember minden döntése és cselekedete egy, egy ítélet arról, hogy mennyire ISMER-JÜK, vagy nem ismerjük a saját LELKÜNKET. Ezért az emberrel kapcsolatban felmerülő minden kérdés, színtiszta LELKI-ISMERETI kérdés...

 

Juhász Zsolt

A valódi nagybetűs EMBERSÉGET vajon meg lehet mérni? Vagy ki lehet fejezni pénzben az értékét? Ugye nem! Az igazi hajlíthatatlan egyenes jellem, vagy a szeplőtelen becsület, ha anyagi értékük nincs, vajon miért váltanak ki mégis őszinte tiszteletet az emberekből? S ha valaki pénzre váltja a becsületét, az miért válik becstelenné, akit onnantól őszintén nem becsül senki?

Mert gondoljunk bele, mekkora korlátoltság azt terjeszteni, hogy amit nem tudok megmérni az nem létezik!

Képzeljük el ha műszerekre bíznánk azokat az apró de mindent eldöntő érzéseket amik a mindennapokban irányítanak minket. Amik eldöntik, hogy mit teszünk meg és mit nem. Hiszen lehetetlen megmérni a tetteink mögött meghúzódó vágyat vagy undort, a gyávaságot vagy a bátorságot, a felbuzgó tetterőt vagy a tehetetlenség érzését! A félresiklott cselekedeteink mögött fellépő lelkiismeret-furdalást, vagy a jól sikerült problémamegoldások utáni elégedettséget.

S mi irányítja az életünket ha nem ezek? Valóban csak az létezik amit meg tudunk mérni? Akkor mi a vágy, a szeretet vagy a gyűlölet, vagy az elégedettség, a mohóság, az emberség vagy az embertelenség mértékegysége?

A világ szellemi-lelki morális oldala valóban nem létezik, mert nem tudjuk megmérni? Vagy csak a korlátoltságunkból és primitívségünkből fakadóan letagadjuk a létezését! Pont úgy viselkedve, mint a középkori inkvizítorok! Akik a dogmáik védelmében kínozták és sötétségben tartották az emberiséget!

Mert a buta, korlátolt tahók, akik a dogmákat vakon védelmezik, mindig ugyanabból az embertípusból kerülnek ki, és ugyanazt teszik, mondja magát közben bármilyen fejlettnek az ember! Vagyis hazudnak, csalnak és a földbe döngölnek mindent, csak ki ne derüljön hogy ez a világ sokkal több, jobb, és nemesebb mint amit ők el tudnak képzelni róla...


Juhász Zsolt

A materializmus nevű eszmerendszer azért vált mára egy beteges és káros tévedéshalmazzá, mert a célja soha nem az volt, hogy igazából megértse és rendszerezze a világot irányító erőket, hanem az hogy cáfolja IS-TEN létezését!

Így mint minden dolognak ezen a világon ami nem valamiért, hanem valami ellen harcol, természetesen félre kellett siklania az igazságért folytatott heroikus küzdelme során.

Így vált mára a materializmus ugyanazzá a buta korlátolt és dogmatikus szervezetté, ami ellen küzdve létrejött! Tagjai pedig így váltak az igazság dicsőséges keresőinek vad és szabad gyülekezetéből, egy a hazugságokat erőszakkal terjesztő és védelmező gazemberek társaságává!

Az egyházak a dogmáikhoz való vak ragaszkodással, és az ezzel járó butasággal IS-TEN nevét és tevékenységét tették nevetségessé és vállalhatatlanná az értelmes emberek körében.

A materializmus ma ugyanezt teszi a nagybetűs TUDOMÁNY nevében elkövetett hazugságaival és gaztetteivel.

De hát ez a Káli juga, a sötét kor, a hazugságok, tévedések, a fejre állított világ ideje volt, aminek viszont itt a vége!

Értelmes emberek, ÉBREDJETEK és Gyújtsatok fényt! Eljött az idő amikor minden tudatosság fényére szükség van! Mert a sötétség csak a fény hiánya! Ezért a fény és az igazság nem legyőzi a sötétséget, hanem egyszerűen beragyogja azt...

Juhász Zsolt

 

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!