Útikönyv

A materializmus nevű eszmerendszer azért vált mára egy beteges és káros tévedéshalmazzá, mert a célja soha nem az volt, hogy igazából megértse és rendszerezze a világot irányító erőket, hanem az hogy cáfolja IS-TEN létezését!

Így mint minden dolognak ezen a világon ami nem valamiért, hanem valami ellen harcol, természetesen félre kellett siklania az igazságért folytatott heroikus küzdelme során.

Így vált mára a materializmus ugyanazzá a buta korlátolt és dogmatikus szervezetté, ami ellen küzdve létrejött! Tagjai pedig így váltak az igazság dicsőséges keresőinek vad és szabad gyülekezetéből, egy a hazugságokat erőszakkal terjesztő és védelmező gazemberek társaságává!

Az egyházak a dogmáikhoz való vak ragaszkodással, és az ezzel járó butasággal IS-TEN nevét és tevékenységét tették nevetségessé és vállalhatatlanná az értelmes emberek körében.

A materializmus ma ugyanezt teszi a nagybetűs TUDOMÁNY nevében elkövetett hazugságaival és gaztetteivel.

De hát ez a Káli juga, a sötét kor, a hazugságok, tévedések, a fejre állított világ ideje volt, aminek viszont itt a vége!

Értelmes emberek, ÉBREDJETEK és Gyújtsatok fényt! Eljött az idő amikor minden tudatosság fényére szükség van! Mert a sötétség csak a fény hiánya! Ezért a fény és az igazság nem legyőzi a sötétséget, hanem egyszerűen beragyogja azt...

Juhász Zsolt

 

Aki magyar hagyományőrző, az primitív fasiszta mind...?

(Gondolja egy átlag INDEX, vagy más liberális fősodor újságíró, vagy az olvasója ‒ és ezt nem is palástolja.)

Nagyon sok ember gondolja azt, hogy aki magyar hagyományőrző, az csak primitív buta fasiszta lehet, hiszen mit lehet szeretni egy primitív nép gyatra szellemi örökségén… Ha viszont én azt állítom, hogy mind ez, a modern magyar oktatás teljesen torz magyarságképéből fakad, már kezdődik is a délibábozás…

Nézzük meg akkor, hogy vajon mik az általános emberi műveltség legszembetűnőbb jellemzői?

1. A művelt embereknek gazdag a szókincse, mert a gazdag szókincs segíti abban, hogy kifejezze a világ apró rezdüléseit, megfogalmazza árnyaltságát, segít hogy művészi szintre emelje az átélő és vele a kifejezőkészségét.

‒ Érdekes hogy a magyar szókincsméret az egyik legnagyobb a világon 7.2 millió (Webkorpusz). Az angol szókincsméret, amit amúgy majdnem százszor annyi ember használ 650 000 (Oxford nagyszótár).

2. A művelt ember vonzódik a művészetekhez, a zenéhez a tánchoz, a vershez, a festészethez, mert képes meglátni az érzelmek, a lelki élet apró rezdüléseit, a dolgok képi, hangi, mozdulati megjelenítésében.

‒ De vajon mi az ami megmutatja egy nép igazi műveltségét? Az ha néhány gazdag ember egy-két művész segítségével csodapalotákat építtet, verseket, zenéket színdarabokat írat, a többiek pedig dagonyáznak a tudatlanságban, vagy az ha a nép, vagyis a tömegek mutatnak érdeklődést a művészetek irányába?

Mert a magyar népművészet az egyik leggazdagabb a világon!
Tehát itt az elvileg műveletlen tömeg az, aki magas műveltségét mutat! Erre bizonyítékként néhány számadat:
A közismert magyar népdalok száma 100 000-es nagyságrendű. Csak Bartókék kb. 40 000 népdalt gyűjtöttek. Mára ez a szám 300 000-re növekedett…
Azután itt van a lejegyzett magyar népmesék több tízezres száma. A Magyar Néprajzi Atlasz (MNA) az egymilliót meghaladó feljegyzett adatával, a népművészet világáról. A magyar néptánchagyomány, amihez szervesen kapcsolódik a népviselet, és az ehhez kapcsolódó szintén hihetetlen gazdag motívumkincs! A ráadás pedig, hogy itt semmi nem történt véletlenül! Minden felhasznált zenei, képi motívumnak, meseszereplőnek, tánclépésnek, rovásjelnek konkrét jelentése, üzenete volt...

Végezetül ez az írás arról szeretne még szólni, hogy számolatlan primitív idióta van a világon, de a legfájdalmasabb közös pontjuk az, hogy kivétel nélkül mind abban a tévhitben ringatja magát, hogy nála intelligensebb, műveltebb ember kevés született a földre, és a többiek mint primitív hülyék, így ebben az írásban kéretik nem csak a melldöngetést látni, hanem azt az ellentmondást, amit az iskolában minden magyar gyereknek jól megtanítanak!

Mégpedig azt, hogy a kereszténység felvétele előtti magyarság műveletlen volt és barbár. Holott a szókincsméretünk biztos hogy nem az utóbbi néhány száz évben többszöröződött meg, Árpádékkal egy saját önálló írással rendelkező nemzet uralta a Kárpátmedencét (rovás) egy legnagyobb részben írástudatlan Európában, a népdalaink néptáncaink a népművésztűnk az utóbbi néhány száz évben bizonyíthatóan csak pusztult, így szinte elképzelhetetlen, hogy milyen gazdag volt előtte!

Ez az, ami elbűvöl és megbabonáz a magyar őskultúrában, és ezért töltöm az időmet azzal hogy megpróbálok ennek a hihetetlenül gazdag és fejlett műveltségképnek megfelelni! Nem pedig az amit gondolsz esetleg rólam, hogy primitív fasiszta vagyok…

Köszönettel a figyelemért:
Juhász Zsolt

Tisztelt magyar szakos nyelvészek!

A modern magyar nyelvészet legnagyobb részben, egy tudománynak koholt, béna tévedéshalmaz, ami eleve hibás kiindulópontból tekint a nyelvre, így az ebből a kiindulópontból levont következtetései, nem is lehetnek helyesek! Hogy miért azt lejjebb néhány sorban levezetem.

Közben magas lóról azt terjesztik, hogy a kritizálja őket, az azért teszi, mert nem ért a nyelvészethez. Mintha az amit tanítanak csak beavatottak számára lenne elérhető! De pechükre hozzáférhet bárki! Így bárki akit érdekel, konkrét kritikát fogalmazhat meg a tanításaikról, ha nem ért velük egyet.

 

Például arról, hogy azért hibásak nagy számban a modern magyar nyelvészet kijelentései, mert nem tényeken alapulnak, hanem csak következtetéseken!

A tény és a következtetés közötti különbséget azt hiszem nem kell senkinek ecsetelni!

Például tény, hogy ma hogyan mondunk egy szót, és azzal nem is vitatkozhat senki, hiszen több millió ember ugyanúgy ismeri és mondja! Ha viszont én ezekre a tényekre hivatkozva, azt mondom, hogy a magyar nyelvben, a mai formájában, van egy rendszer, akkor hiába van ott a rendszer, úgy hogy a vak is látja, tudománytalan vagyok! És nem azért mert nincs ott a REND-SZER, hanem azért mert a modern nyelvészet következtetései szerint, az hogy ott van ez a REND-SZER, az csak véletlen lehet!

Ám véletlenül, vagy szándékosan, a REND-SZER ott van, ez tény! Az hogy a REND-SZER nem lehet ott, az viszont csak egy következtetés! A kérdés innentől kezdve viszont csak az, hogy a TÉNYEKNEK hiszünk, hiszen látható a REND-SZER bárki számára vagy TÉNYEK szerint téves következtetéseknek?

Juhász Zsolt

A materialista tudomány vajon véletlenül tanít logikátlan butaságokat, vagy szánt szándékkal verik át az embereket?

 A kérdés kicsit sarkosabban ez, a materialista tudomány vajon tényleg hülyék gyülekezete, akik képtelenek észrevenni a legalapvetőbb összefüggéseket, vagy egy összeesküvés nagyon is tudatos részesei az élet, és vele a valódi tudás és TUDAT-OSSÁG ellen?

 Mert például a modern materialista gondolkodás alaptétele, hogy a világegyetem véletlenül jött létre! S így semmiféle magasabb, vagy mögöttes célja nincs, és nem is lehet!

 Ezzel részükről a vita le is van zárva létezés magasabb titkairól, vagy az esetleges céljáról! Maga az élet is „VÉLETLENÜL”, a vegyi anyagok „SZERENCSÉS” keveredése által jött létre! – Állítják úgy, mintha a VÉLETELEN és a SZERENCSE, tudományos kifejezések lennének...

 Az hogy a növények, a földi élővilág legegyszerűbb létformái egész életükben csak nőnek, folyamatosan fejlődnek, szintén „VÉLETLEN”!? Egyszerűen „VÉLETLENÜL” van beléjük kódolva a folyamatos fejlődésre való hajlam, és az, hogy ezzel a fejlődéssel táplálják a földi élővilág többi részét!?

 Az ANYATERMÉSZET szintén VÉLETLENÜL, fenntart a földi létben egy körforgáson alapuló egyensúlyt több milliárd éve, ami hogy hogy nem, de mindig segíti az élőlények növekedését és fejlődését! Ráadásul nem csak a pillanatnyi fejlődést, de a szabad szemmel beláthatatlant is, lásd: evolúció!

 Az ember viszont, aki a materialista gondolkodásmód szerint az egyetlen értelmes élőlény, a hatalmas tudatosságával, (ami szerinte csak neki van), röpke száz év alatt tönkretette, egy ökológiai katasztrófába sodorta ezt a szemmel láthatóan a fejlődésre alapuló, több milliárd éves, nyilvánvalóan TUDAT-OSAN működő REND-SZERT!

 Itt elérkeztünk ahhoz ponthoz, ahol tisztáznunk kell a materialista gondolkodás, egy alapvető félreértését, tévedését, vagy hazugságát, kinek hogyan tetszik jobban:

 Azért mert valami TERMÉSZET-ESEN, magától megtörténik itt a földön, az nem azt jelenti, hogy az VAKVÉLETLEN, és nincs mögötte TUDAT-OSSÁG és szántszándék!

 Valóban nincs TUDATOSSÁG a szív dobbanása, a levegő BE-LÉLEG(K)-ZÉSE, az élőlények folyamatos fejlődése mögött? Tényleg véletlen az ANYATERMÉSZET évmilliárdos egyensúlya, és az hogy itt közben minden, akár a tudtán kívül is, de fejlődik, (evolúció)?

 Szimplán ostoba, vagy tudatos hazudozó az, aki VÉLETLENEKRŐL és SZERENCSÉS egybeesésekről beszél, a világot körülölelő nyilvánvaló TUDATOSSÁG és SZÁNTSZÁNDÉK helyett?

 

Mert a modern materialista életszemlélet egy jól átgondolt merényletnek tünik az élet, és a mögötte álló nyilvánvaló valódi TUDATOSSÁG ellen!

 Mert ha tényleg csak a VAKVÉLETLEN érdeme, hogy minden élőlény LÉLEG(K)-ZIK, akkor véletlenül el is felejthetne LÉLEG(K)-ZENI! Azért mert mi úgy látjuk, hogy magától dobog a szív, attól még badarság azt feltételezni, hogy ezt véletlenül teszi! Mert ha véletlenül tenné, véletlenül bármikor le is állhatna! De mivel nem áll le, csak a halál beálltakor, ezért egyértelmű, hogy egy számunkra felfoghatatlanul kitartó TUDAT-OSSÁG vezérli a szívünket is, ugyan úgy ahogy a tüdőnket és velünk együtt minden élőlény szívét és tüdejét!

 Ugyan ez a felfoghatatlanul kitartó és rezzenéstelenül állhatatos TUDAT-OSSÁG teremtette meg és hatja át az egész világot, aminek konkrét célja van! Ez a cél pedig a FEJLŐDÉS!

 Ha valaki letagadja a világegyetem nyilvánvalóan látható, TUDAT-OS szándékát és célját, ami a FEJLŐDÉS; az vagy ostoba, vagy hazug, vagy mindkettő!

 Éppen ezért tudósnak mondott ember, tudományos érveként, többet nekem ne beszéljen VÉLETLENEKRŐL és SZERENCSÉRŐL ott, ahol szemmel láthatóan mindent áthat a TEREMTŐ TUDAT-OSSÁG, és a TUDAT-OSSÁGOT fenntartó szántszándék!

 

A VÉLETLEN és SZERENCSE ezzel többé nem lehet tudományos érv! :)

 

Juhász Zsolt

Nincs még egy nép a világon, amelyik ennyire mostohán bánna az ANYANYELVÉVEL mint a magyar, és ezzel egyre többen tisztában vagyunk!

Aki a mai Magyarországon hivatalosan magyar nyelvésznek szeretné mondani magát, annak sajnos első lépésként, el kell köteleznie magát az akadémia hazugságai mellett! Hiszen meg kell tanulnia ezt a tudománynak koholt tévedéshalmazt, majd kötelezően ezt kell tanítania!

A mai hivatásos magyar nyelvtudomány ráadásul a legtöbbször úgy reagál, (ha reagál) az őt ért kritikákra, hogy úgy tesz, mintha az amit tanít, titkos tanokon alapulna, amit senki nem ismerhet, csak az a néhány kiválasztott aki magyar szakon végzett, majd elkezd ködösen a hazugságaira, mint a modern tudomány vívmányaira hivatkozni, szégyent hozva ezzel a szóra is: MODERN TUDOMÁNY!

 

Kedves hivatalosan is magyar nyelvtudós barátaim!

 

Képzeljétek el! A munkásságotok minden sora, ma már bárki számára elérhető! Nem vagytok titkos tanok kiválasztott tudói! Az amit tanítottak nektek, és amit ti tovább adtok a magyar nyelvről, az lassan százötven éve tévedéseken, és ebből adódóan hazugságokon alapszik, és ez a baj! Nem az hogy mi nem vagyunk képesek felfogni a tanításaitok áldásos nagyszerűségét – mint ahogyan ti próbáljátok beállítani a helyzetet!

Olyan primitív dogmákat védelmeztek, amik igazságtartalma megegyezik a „márpedig a föld lapos és minden körülötte kering” kezdetű, sok száz évig tudományosnak gondolt dogmával!

Például KÉP-TELEN-EK vagytok a nyelvre úgy tekinteni, mint egy valódi, az érzékelhető világ hangokká alakítására létrehozott JEL-KÉP-REND-SZERRE, ami a valódi REND-SZER-EK, minden tulajdonságával rendelkezik, tehát mindig az egyszerűbb formák, alakok felől halad a bonyolultabb felé!

Ezzel megtagadjátok a MAGYAR NYELV legfontosabb alapértékeit, a gyököket! A ti világotokban még kimondani is bűn, hogy ez az alapérték – hiszen ha ezt valaki kimondja, egyből láthatóvá válik az általatok létrehozott átlátszó hazugságfelhő!

Ezzel szemben olyan szemenszedett hazugságokat tanítotok, hogy itt elvonással születtek olyan alapszavak, alapgyökök, mint a KÖR, vagy a KER! Majd ezt nagy mellénnyel védelmezitek.

(Ha nincsenek ezek a gyökök, akkor nyelvújítók vajon hogyan hozták létre a NYAK-TEKER-ÉSZ-ET-I-MELL-FEK-VENC, vagy a GŐZ-PÖFÖG-ÉSZ-ET-I-TOVA-LÖK-Ö-DÖM szavakat? És hogyan lehetséges az, hogy amikor Németországban a már ott született és német iskolába járó, de még magyarul gondolkodó gyerekeknek előadást tartottam a magyar nyelvről, ezek a gyerekek, kellemes SZÓ-RAK-O-ZÁS-KÉNT kitalálták, hogy mit jelentenek ezek a felfoghatatlan hosszúságú és bonyolultságú, számukra ismeretlen szavak.)

Kedves hivatalosan nyelvész barátaim!

Beszélhetünk egymással foghegyről, lenézve a másikat, azért amit tesz, vagy amit gondol, tanít! De higgyétek el nem az a baj a mai magyar nyelvtudománnyal, hogy a nemhivatalos nyelvészek nem értik a ti magasröptű tudományotokat!

Hanem az, hogy ti nem értitek, érzitek, hogy a magyar nyelvről való alapvető gondolkodással van baj! Sajnos konkrétan meghatározhatóan, már több mint százötven éve, 1861 óta.

Amikor Hunfalvy Pál, más néven Paul Hunsdorfer megtagadta a Czuczor Fogarasi -féle szótárt, a hivatalos nyelvtudomány részéről. Ez az, ami végleg megrontotta a viszonyt az igazság, és a hivatalos magyar nyelvész között!

Ezen csak az az egy dolog segíthet, ha kimondjuk végre Hunfalvy Pálról és munkásságáról az igazságot, majd megkövetjük Czuczort és Fogarasit, és az ő általuk lefektetett alapokon, újra felépítjük a magasztos és gyönyörű ANYANYELVÜNK, vagyis a MAGYAR NYELV TANÁT.

Ami mondjuk ki végre, a több mint 7.2 milliós szókincsével a világ egyik legnagyobb szókincsű nyelve, ami ezáltal a világ egyik legárnyaltabb kifejezésmódját teszi lehetővé – nekünk, akik a gyermekei, a részei vagyunk a világának.

Köszönjük neked magyar nyelv a hihetetlen szókincsen kívül az elképesztő ész-szerűséget, és az egyedülálló hangalaki egyensúlyt is, ami a nyelvünket az igazi értékeket megsüvegelő emberiség egyik legnagyobb szellemi kincsévé teszi, és ami jóval többet érdemel annál, mint amit a „magyar” nyelvtudomány a mai állapotában adni képes neki...

Tisztelettel: Juhász Zsolt

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!