Útikönyv

Névtelen

Beszélgetés egy Juhász Zsolt nevű őrülttel, aki szerint a magyar nyelv egy felsőbb intelligencia által létrehozott rendszer, ami kizárt hogy a makogásból alakult ki…

Újságíró: Kedves őrült ámokfutó úr, hogyan jutott eszébe ez az elképesztő balgaság, mi szerint a modern nyelvészet és az akadémia tévedhet a magyar nyelvel kapcsolatos kérdésekben?

Ámokfutó: Úgy hogy észrevettem, hogy a magyar nyelvben van egy rendszer, ami nem alakulhatott ki véletlenül a makogásból, mert nyilvánvalóan intelligensebb, többet mond el a világról mint amennyit a mai emberek legnagyobb része, ide értve elismert tudósokat is, tud róla.

Újságíró: Nyilvánvalóan baromság lesz amit mond, hiszen az akadémia soha nem téved, de azért hebegjen néhány szót erről a képzelt rendszerről, ami úgyis csak maga szerint van ott.

Ámokfutó: Az egésznek a lényege, hogy rendszerek soha nem jönnek létre véletlenül, mert minden rendszernek az a lényege, hogy van egy cél, amit a rendszer szolgál! Tehát a rendszer azért rendszer, mert van célja...

Újságíró: Hogy lehet olyan baromságot kitalálni, hogy valaki egy nyelvbe, belesző egy rendszert. Ki hallott még ilyet? Felháborító!

Ámokfutó: Az egész rendszer az emberré válással van kapcsolatban. Mivel olyan kérdésekre van válasz a rendszerben, mint például hogy mi teszi emberré az embert!

Újságíró: Na ezzel végképp kiverte a biztosítékot. Ki fa...t érdekel manapság egy ekkora baromság. Még hogy valami emberré teszi az embert... jesszus maris... maga tiszta idióta… A lottó számok nincsenek véletlenül a rendszerben?

Ámokfutó: Sajnos nincsenek. Valamiért a magyar nyelvben lévő rendszerben csak a mai ember számára olyan lényegtelen információk vannak, mint az élet értelme, hogy hogyan jött létre a világ és miért, mi az ember szerepe ebben a rendszerben...

Újságíró közbevág: Mi ez a handabanda és kit érdekel mindez? Hiszen itt már mindenki tudja hogy az az élet egy értelmetlen baromság, a világot már jó ideje tudjuk hogyan jött létre, sőt azt is hogy miért, egyszerűen véletlenül! Az embernek meg az a szerepe, hogy jót röhögjön az ilyen eszetlen barmokon mint maga! A soha viszont nem látásra…

:)

Már 4 éve hogy megjelent egy könyv, és a szellem kiszabadult a palackból… 

Azóta követte még három. Mert az őrület úgy tűnik terjed… 

:)

Vajon hogyan tudod elmagyarázni egy másik embernek finoman, hogy ő is megértse, hogy ő ostoba?

Sajnos sehogy! Teljesen reménytelen! Hiszen éppen a sötétség ami uralkodik benne akadályozza meg, hogy felfogja a saját ostobaságát!

  Hiszen ha képes lenne megérteni azt hogy ő ostoba, rögtön kiderülne, hogy nem is az! Hiszen hogyan lehet ostoba az, aki ÉSZRE-VESZI és FEL-FOG-JA a saját ostobaságát?

Az ostobaság, éppen ezért mindenkinek a mélyen személyes magánügye!

 Az ostobaságnak csak egyetlen formáját lehetsz képes befolyásolni. A saját ostobaságodat!

Ez viszont azért nagyon fontos információ, mert összességében a mai embernél, még nem élt ostobább lény a föld történetében... és ez semmi más, csak simán tárgyilagos megfigyelés eredménye... ha körülnézel, te is láthatod...

Hiszen hogyan lehet ostobább bárki nálunk, vagyis a mai emberiségnél, hogyha képesek vagyunk minden az orrunk előtt heverő ok okozati összefüggésre fittyet hányva egy ökológiai katasztrófába sodorni a bolygót amin élünk! Ráadásul annyira ostobák vagyunk, hogy észre sem vesszük, hogy ez a bolygó nem csak a miénk, hanem rajtunk kívül több milliárd másik lény élőhelye is! Komolyan! Élt vajon nálunk modern embereknél önzőbb, korlátoltabb, felelőtlenebb, semmirekellőbb ostoba lény a föld történetében?

Olyannyira toleránsak vagyunk a saját ostobaságunkkal szemben, hogy lassan a nagyravágyásunk, önzésünk és nemtörődömségünk eredményeként, elpusztul a bolygó amin élünk! A mai ember összességében, annyira ostoba, hogy ma már csak egyetlen esélyünk maradt a túlélésre saját ostobaságunkkal szemben:

Ha minden ember tudatába kerül, és fellázad a saját ostobasága ellen! De amíg minden és mindenki ellen lázadnunk a saját ostobaságunk védelmében, addig jaj a földi lét minden megnyilvánulásának amivel a „modern ember” nevű lény kapcsolatba kerül…

Mert minden embernek egyetlen méltó ellenfele van, és ez a saját ostobasága!

Minden harc amit folytatunk, kizárólag a saját ostobaságunk elleni harc lehet! Hiszen minden önzés és gonoszság, ami megszüli a körülöttünk lévő konfliktusokat és tragédiákat, az a saját ostobaságunk bizonyítéka!


Amikor mások ostobaságával harcolunk, egyenesen IS-TENNEK képzeljük magunkat!

Pedig a mások ostobaságával egyszerűen nem tudunk mit kezdeni! Csak azért harcolunk, mert a saját ostobaságunk és önhittségünk elhiteti velünk, hogy a baj a másik ember ostobaságával van.

Pedig ok-okozat, hogy a másik ember ostobaságával, egyszerűen nem tudunk mit kezdeni!

Ezért soha ne harcolj az ostobaság ellen, mert akkor már az ő vadászterületén vagy! Csak kerülj tudatába. Hidd el nincs tudatosabb lény annál, mint aki tudatában van a saját ostobaságának, hiszen aki ezt KÉP-ES FEL-FOGNI, az nem is lehet ostoba! Hiszen csak azt tudod befolyásolni, aminek a tudatában vagy!

Éppen ezért, ha meg vagy győződve róla hogy rajtad kívül mindenki ostoba, és azt hiszed hogy csak te vagy normális, akkor az állapotod közel van a menthetetlenhez!

Mert csak az ostobák harcolnak az ostobaság ellen!


Mert a sötétséggel nem harcolni kell! Hiszen maga a harc, már a sötétség eszköze! Egyszerűen fényt kell gyújtani! Gyújts fényt a szívedben, ha van neked olyan a lelkedben, a szellemedben, és a sötétség eltűnik!

:)

Juhász Zsolt

 A Magyar nyelvben, van egy öt perc alatt bárki által felfogható REND-SZER, aminek az ősmagyar SZÓ-GYÖK-ÖK az alapjai. A REND-SZER VILÁG-OS, logikus, (tehát REND-SZER-BARÁT)
ezért a létezése tagadhatatlan.

 Ezzel szemben, az úgynevezett „Magyar” Tudományos Akadémia, (azért úgynevezett, mert nap mint nap megtagadja a saját elnevezését) már magának a REND-SZER-NEK az alapjait tagadja, azzal hogy azt állítják, hogy a magyar nyelvben a SZÓ-GYÖK-ÖK nem is LÉT-EZ-NEK. S ha egy REND-SZER-NEK, MEG-TAGAD-OM az ALAP-JA-IT, akkor arról a REND-SZER-RŐL, már beszélni sem érdemes!
(Ha nincsenek gyökök, akkor vajon hogy hozták létre a következő szavakat: GŐZ-PÖFÖG-ÉSZ-ET-I-TOVA-LÖK-Ö-DÖM, vagy: NYAK-TEKER-ÉSZ-ET-I-MELL-FEK-VENC?)

 A világos és érthető REND-SZER helyett, azzal nyomorítják követőik szellemét és lelkét, hogy a teljes logikátlanságot és káoszt elnevezték tudománynak, amit megtanítanak mindenkinek aki magyar nyelvésznek szeretné magát mondani és tudni. Majd ezek a „magyar” nyelvészek a káosz és logikátlanság hű katonáiként. önmagukat tudósnak mondva beszélnek és tanítanak a MAGYAR NYELVRŐL úgy, hogy beszélik a nyelvet, de nem értik. Tudósnak mondják magukat, miközben a logikátlant tanítják és védik, az elemi logikával szemben.

 Pedig a Magyar nyelvben lévő REND-SZER, olyan leckét tudna adni a saját pusztulása felé menetelő emberiségnek EMBER-SÉG-BŐL, amire nagy szükség lenne. Mert a legfontosabb üzenete a REND-SZER-NEK talán éppen az, hogy hogyan válhat igazi nagybetűs EMBER-RÉ az „ember”…
Mert a MAGYAR NYELV – bárki bármit mondott róla neked eddig, – mégis egy varázslatos és igazi ÚTIKÖNYV AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ…

Juhász Zsolt

 

(Avagy a mai magyar nyelvtudomány)

Mára a magyar nyelvvel foglalkozó hivatalos tudomány, az alapértékévé vált annak, amikor csúsztatásokat, vagy valótlanságokat állítanak be tényként, majd ezekre a hazugságokra mint tényekre hivatkozva bizonyítanak ködös, és minden valóságalapot nélkülöző állításokat...

Miért és hogyan?

Nyilvánvaló, hogy minden emberek által beszélt nyelv, így a magyar nyelv is, egy bonyolult, szó szerinti jelképrendszer! Ami a minket körülvevő világ hangokká, majd ezen keresztül gondolatokká való átalakítására szolgál.

Ezen a világon pedig minden dolog amit rendszernek nevezhetünk úgy épül fel, hogy az egyszerűbb felől halad a bonyolultabb felé. Ezt szajkózzák, a fizikusok, biológusok, és minden tudományág képviselői, akik valamit is adnak a logikus gondolkodásra…

Ez alól kivétel, a mai magyar nyelvtudomány...

A magyar nyelv, mint minden nyelv a világon, egy összetett rendszer. Ami ez egyes hangokra, majd a hangok egyre bonyolultabb sorozatára épül. A modern magyar nyelvészet álláspontja szerint, viszont a magyar nyelv szemben a világon található összes létrejött rendszerrel úgy épül fel, hogy a bonyolultabb forma jött létre először, majd abból elvonással születtek meg az egyszerűbb formák, szavak.

Nézzünk meg egy példát arra, amikor a leplezetlen logikátlanságot nevezik tudománynak:

Mert ha a magyar nyelv is egy REND-SZER – mint minden nyelv a világon – akkor logikus, hogy például a KÖR-REL kapcsolatos alapszavaink, mind a KÖR nevű gyökből származnak, bizonyítva a tételt a REND-SZEREK felépítéséről. Tehát ezek szerint a KÖR szóból jött létre a KÖR-NYÉK, vagy a KÖR-NYEZ-ET, és minden ami KÖR-ÖS, KÖR-ÜL vesz minket.

A mai magyar nyelvtudomány, viszont azt tanítja, hogy mindez fordítva történik!
Azt állítják, hogy a KÖR-ÖS, KÖR-ÜL, KÖR-NYÉK szavakból, tehát a bonyolultabb formából, elvonással született meg a KÖR szavunk?! Tehát szerintük nyelvünk mellőzi a REND-SZEREK minden alaptulajdonságát, ezzel azt sugallják, hogy ne is gondoljunk nyelvünkre úgy mint egy rendszerre...

Ha továbbmegyünk a modern magyar nyelvészet fejtegetéseinek nyomába, még mélyebb és teljesebb logikátlanságot találunk, hiszen azt tanítják ráadásul, hogy a KÖR nevű gyök, nem rokona KER gyöknek, tehát máshonnan származik, vagyis máshonnan KER-ÜLT a Magyar nyelvbe!? így a belőle származó szavak, mint a KER-ÍT, KER-ÍT-ÉS, KER-ÜL, KER-ÜL-ET, vagy a KER-GE, nincs közvetlen rokonságban a KÖR gyökkel, és annak KÖR-BE ölelő, KAR-OLÓ, KER-EK formájával…

Amíg ezt a teljes logikátlanságot nevezik tudománynak, addig bármit be lehet bizonyítani a Magyar nyelvvel kapcsolatban, és persze annak az ellenkezőjét is, bizonyos érdekkörök kénye-kedve szerint, bóvli szintre húzva azt a szót, hogy TUDOMÁNY.

Ezzel a hozzáállással a mai magyar nyelvtudomány, mintha tudatosan törekedne arra, hogy nyelvünkre, még véletlenül se lehessen úgy tekinteni, mint egy valódi, a világ leírására létrejött rendszerre! Hiszen megtagadják a rendszer alapértékeit, vagyis a gyököket! Azt tanítják, hogy ezek a gyökök nem léteznek!

Viszont ha azok a fránya gyökök mégis léteznek, akkor a modern magyar nyelvészet, tíz megállapításából a magyar nyelvvel kapcsolatban, legalább kilenc hibás, és véletlenszerűen néha egy igaz. Így elképzelhető hogy mennyire nagyon kínos számukra, ha az igazság a gyökökről végre mégis kiderül. Mert az eredmény nem lehet más, csak egy forradalom a magyar nyelvészetben. Ami elsöpörné azt, amikor a teljes logikátlanságot, még tudománynak lehet nevezni…

Mert a Magyar nyelv, maga a csoda! Amit nem elég beszélni, ismételgetni rajta dolgokat mint egy papagáj, de meg is kell ÉRT-ENI az emberré válás útján.
Mert a MAGYAR NYELV, nem csak egy nyelv. A benne található REND-SZER, egy valódi, varázslatos és igaz útikönyv az élet nevű túrához...

Juhász Zsolt

Valamit hallani, olvasni, aztán elismételni, az nem ugyanazt jelenti mint megérteni!

 A mai oktatási rendszert például nyomokban sem érdekli az, hogy a tanuló megérti e azt, amit meg kel tanulnia. Őket csak az érdekli, hogy el tudja ismételni! Az osztályzatot is az azután kapja mindenki, hogy milyen szépen tudja elismételni, azt amit amúgy meg kellene értenie!

 Ennek az eredménye, hogy vannak emberek akik ostobák ugyan, mégis egyetemi professzorként élik le az életüket, miközben papagájként ismételgetnek olyan dolgokat amiket sosem értettek, de amit bármikor el tudnak ismételni, s a környezetük aki nem ismeri őket igazán, bölcsként tekint rájuk... 

Ez az oktatási rendszer teszi lehetővé például azt is, hogy a mai Magyar nyelvtudomány ami tele van KÉP-TELEN és logikátlan megállapításokkal a nyelvünkkel kapcsolatban, mégis már százötven éve rombolja a Magyar gyerekek lelkét a hazugságaival. Mára méltán kivívva azt az igen kétes dicsőséget, hogy azon gyerekek számára akik nem csak papagájként ismételni szeretnek hanem érteni is, a Magyar nyelvtan lett a leggyűlöltebb tantárgy! 

 Mert ha egyszer elkezdenénk tényleg, nem csak beszélni, de ÉRTENI a nyelvünket, és ezt az OK-TATÁSI REND-SZERÜNK gerincévé tennénk, kiegyenesítve a hosszú ideje csak lefelé nyomott, és ettől elhajlott gerincünket, azzal megteremtenénk a lehetőségét annak a csodának, hogy az elembertelenedett emberiség, visszakapja végre újra az emberi mivoltát. 

 Mert a Magyar nyelv, maga a csoda! Amit nem elég beszélni, ismételgetni rajta dolgokat, de meg is kell ÉRT-ENI az emberré válás útján! Hogy az ember, végre valódi EMBERRÉ váljon… 

Mert ez nem csak nyelv, ez egy valódi útikönyv...

 

Juhász Zsolt 

Ősmagyar jelképek megjelent!

 

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!