Útikönyv

 A Magyar nyelvben, van egy öt perc alatt bárki által felfogható REND-SZER, aminek az ősmagyar SZÓ-GYÖK-ÖK az alapjai. A REND-SZER VILÁG-OS, logikus, (tehát REND-SZER-BARÁT)
ezért a létezése tagadhatatlan.

 Ezzel szemben, az úgynevezett „Magyar” Tudományos Akadémia, (azért úgynevezett, mert nap mint nap megtagadja a saját elnevezését) már magának a REND-SZER-NEK az alapjait tagadja, azzal hogy azt állítják, hogy a magyar nyelvben a SZÓ-GYÖK-ÖK nem is LÉT-EZ-NEK. S ha egy REND-SZER-NEK, MEG-TAGAD-OM az ALAP-JA-IT, akkor arról a REND-SZER-RŐL, már beszélni sem érdemes!
(Ha nincsenek gyökök, akkor vajon hogy hozták létre a következő szavakat: GŐZ-PÖFÖG-ÉSZ-ET-I-TOVA-LÖK-Ö-DÖM, vagy: NYAK-TEKER-ÉSZ-ET-I-MELL-FEK-VENC?)

 A világos és érthető REND-SZER helyett, azzal nyomorítják követőik szellemét és lelkét, hogy a teljes logikátlanságot és káoszt elnevezték tudománynak, amit megtanítanak mindenkinek aki magyar nyelvésznek szeretné magát mondani és tudni. Majd ezek a „magyar” nyelvészek a káosz és logikátlanság hű katonáiként. önmagukat tudósnak mondva beszélnek és tanítanak a MAGYAR NYELVRŐL úgy, hogy beszélik a nyelvet, de nem értik. Tudósnak mondják magukat, miközben a logikátlant tanítják és védik, az elemi logikával szemben.

 Pedig a Magyar nyelvben lévő REND-SZER, olyan leckét tudna adni a saját pusztulása felé menetelő emberiségnek EMBER-SÉG-BŐL, amire nagy szükség lenne. Mert a legfontosabb üzenete a REND-SZER-NEK talán éppen az, hogy hogyan válhat igazi nagybetűs EMBER-RÉ az „ember”…
Mert a MAGYAR NYELV – bárki bármit mondott róla neked eddig, – mégis egy varázslatos és igazi ÚTIKÖNYV AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ…

Juhász Zsolt

 

(Avagy a mai magyar nyelvtudomány)

Mára a magyar nyelvvel foglalkozó hivatalos tudomány, az alapértékévé vált annak, amikor csúsztatásokat, vagy valótlanságokat állítanak be tényként, majd ezekre a hazugságokra mint tényekre hivatkozva bizonyítanak ködös, és minden valóságalapot nélkülöző állításokat...

Miért és hogyan?

Nyilvánvaló, hogy minden emberek által beszélt nyelv, így a magyar nyelv is, egy bonyolult, szó szerinti jelképrendszer! Ami a minket körülvevő világ hangokká, majd ezen keresztül gondolatokká való átalakítására szolgál.

Ezen a világon pedig minden dolog amit rendszernek nevezhetünk úgy épül fel, hogy az egyszerűbb felől halad a bonyolultabb felé. Ezt szajkózzák, a fizikusok, biológusok, és minden tudományág képviselői, akik valamit is adnak a logikus gondolkodásra…

Ez alól kivétel, a mai magyar nyelvtudomány...

A magyar nyelv, mint minden nyelv a világon, egy összetett rendszer. Ami ez egyes hangokra, majd a hangok egyre bonyolultabb sorozatára épül. A modern magyar nyelvészet álláspontja szerint, viszont a magyar nyelv szemben a világon található összes létrejött rendszerrel úgy épül fel, hogy a bonyolultabb forma jött létre először, majd abból elvonással születtek meg az egyszerűbb formák, szavak.

Nézzünk meg egy példát arra, amikor a leplezetlen logikátlanságot nevezik tudománynak:

Mert ha a magyar nyelv is egy REND-SZER – mint minden nyelv a világon – akkor logikus, hogy például a KÖR-REL kapcsolatos alapszavaink, mind a KÖR nevű gyökből származnak, bizonyítva a tételt a REND-SZEREK felépítéséről. Tehát ezek szerint a KÖR szóból jött létre a KÖR-NYÉK, vagy a KÖR-NYEZ-ET, és minden ami KÖR-ÖS, KÖR-ÜL vesz minket.

A mai magyar nyelvtudomány, viszont azt tanítja, hogy mindez fordítva történik!
Azt állítják, hogy a KÖR-ÖS, KÖR-ÜL, KÖR-NYÉK szavakból, tehát a bonyolultabb formából, elvonással született meg a KÖR szavunk?! Tehát szerintük nyelvünk mellőzi a REND-SZEREK minden alaptulajdonságát, ezzel azt sugallják, hogy ne is gondoljunk nyelvünkre úgy mint egy rendszerre...

Ha továbbmegyünk a modern magyar nyelvészet fejtegetéseinek nyomába, még mélyebb és teljesebb logikátlanságot találunk, hiszen azt tanítják ráadásul, hogy a KÖR nevű gyök, nem rokona KER gyöknek, tehát máshonnan származik, vagyis máshonnan KER-ÜLT a Magyar nyelvbe!? így a belőle származó szavak, mint a KER-ÍT, KER-ÍT-ÉS, KER-ÜL, KER-ÜL-ET, vagy a KER-GE, nincs közvetlen rokonságban a KÖR gyökkel, és annak KÖR-BE ölelő, KAR-OLÓ, KER-EK formájával…

Amíg ezt a teljes logikátlanságot nevezik tudománynak, addig bármit be lehet bizonyítani a Magyar nyelvvel kapcsolatban, és persze annak az ellenkezőjét is, bizonyos érdekkörök kénye-kedve szerint, bóvli szintre húzva azt a szót, hogy TUDOMÁNY.

Ezzel a hozzáállással a mai magyar nyelvtudomány, mintha tudatosan törekedne arra, hogy nyelvünkre, még véletlenül se lehessen úgy tekinteni, mint egy valódi, a világ leírására létrejött rendszerre! Hiszen megtagadják a rendszer alapértékeit, vagyis a gyököket! Azt tanítják, hogy ezek a gyökök nem léteznek!

Viszont ha azok a fránya gyökök mégis léteznek, akkor a modern magyar nyelvészet, tíz megállapításából a magyar nyelvvel kapcsolatban, legalább kilenc hibás, és véletlenszerűen néha egy igaz. Így elképzelhető hogy mennyire nagyon kínos számukra, ha az igazság a gyökökről végre mégis kiderül. Mert az eredmény nem lehet más, csak egy forradalom a magyar nyelvészetben. Ami elsöpörné azt, amikor a teljes logikátlanságot, még tudománynak lehet nevezni…

Mert a Magyar nyelv, maga a csoda! Amit nem elég beszélni, ismételgetni rajta dolgokat mint egy papagáj, de meg is kell ÉRT-ENI az emberré válás útján.
Mert a MAGYAR NYELV, nem csak egy nyelv. A benne található REND-SZER, egy valódi, varázslatos és igaz útikönyv az élet nevű túrához...

Juhász Zsolt

Valamit hallani, olvasni, aztán elismételni, az nem ugyanazt jelenti mint megérteni!

 A mai oktatási rendszert például nyomokban sem érdekli az, hogy a tanuló megérti e azt, amit meg kel tanulnia. Őket csak az érdekli, hogy el tudja ismételni! Az osztályzatot is az azután kapja mindenki, hogy milyen szépen tudja elismételni, azt amit amúgy meg kellene értenie!

 Ennek az eredménye, hogy vannak emberek akik ostobák ugyan, mégis egyetemi professzorként élik le az életüket, miközben papagájként ismételgetnek olyan dolgokat amiket sosem értettek, de amit bármikor el tudnak ismételni, s a környezetük aki nem ismeri őket igazán, bölcsként tekint rájuk... 

Ez az oktatási rendszer teszi lehetővé például azt is, hogy a mai Magyar nyelvtudomány ami tele van KÉP-TELEN és logikátlan megállapításokkal a nyelvünkkel kapcsolatban, mégis már százötven éve rombolja a Magyar gyerekek lelkét a hazugságaival. Mára méltán kivívva azt az igen kétes dicsőséget, hogy azon gyerekek számára akik nem csak papagájként ismételni szeretnek hanem érteni is, a Magyar nyelvtan lett a leggyűlöltebb tantárgy! 

 Mert ha egyszer elkezdenénk tényleg, nem csak beszélni, de ÉRTENI a nyelvünket, és ezt az OK-TATÁSI REND-SZERÜNK gerincévé tennénk, kiegyenesítve a hosszú ideje csak lefelé nyomott, és ettől elhajlott gerincünket, azzal megteremtenénk a lehetőségét annak a csodának, hogy az elembertelenedett emberiség, visszakapja végre újra az emberi mivoltát. 

 Mert a Magyar nyelv, maga a csoda! Amit nem elég beszélni, ismételgetni rajta dolgokat, de meg is kell ÉRT-ENI az emberré válás útján! Hogy az ember, végre valódi EMBERRÉ váljon… 

Mert ez nem csak nyelv, ez egy valódi útikönyv...

 

Juhász Zsolt 

Ősmagyar jelképek megjelent!

 

Az ember arra van ítélve, hogy miközben cselekszik, TEREMT!

  A sötét korban szellemtelenséget, lélektelenséget, és vele jellemtelenséget TEREMTETT, ennek az eredménye a mai civilizáció, amit a vezető réteg által életre hívott örök harc és elégedetlenség jellemez!
  De most hogy ennek a kornak lassan vége, ideje megismerkedni újra azokkal az EMBERI ÉR-T-ÉKEK-KEL, amiket a MAG népe, a szavai és a jelei réteges jelentései közé rejtve hordoz évezredek óta, amik ha visszaadjuk az értelmüket, újra EMBER-SÉGESSÉ tehetik ezt a teljesen EL-EMBER-TELENEDETT, – de mégis csak emberek teremtette világot…
 Mert ha egy Magyar ember kimondja azt a szót hogy SZER-ETET, akkor szó szerint azt mondja, hogy a SZER-ETET táplál, ezáltal épít, nevel. Legelemibb része a SZER-ELEM. S abból a kevésből ami megmaradt nekünk a múltunkról biztosan tudjuk, hogy Őseink a SZER nevű településen gyűltek össze, hogy SZER-TARTÁS üljenek, hogy a hét vezér SZER-ZŐDJÖN, s hogy a mai napig SZER-ZETESNEK hívjuk IS-TEN szolgáit, SZER-TARTÁSNAK amikor IS-TEN-NEK áldozunk, vagy fogadalmat teszünk, és a Magyar nyelvben, minden ami a SZER-REL kapcsolatos, az épít táplál nevel, a GYÓGY-SZER-TŐL kezdve az ÉLELMI-SZER-EN át, a különböző CSODA-SZER-EKIG!
 
S aki, vagy ami SZER-FELETTI, az szó szerint azt jelenti, hogy az már a csodával határos erő, ami fölött már nincs semmi!
 
Ez a MAGYAR ŐSVALLÁS, ŐSKULTÚRA központi üzenete, amit ha más nem is, de a nyelvünkben és írásunkban lévő REND-SZER megőrzött, s amit ha valaki ezentúl a MAGYAR ŐSVALLÁSRÓL, ŐSKULTÚRÁRÓL beszél, nem kerülhet meg...
 
Juhász Zsolt
 

A modern magyar nyelvészetnél, kevés pusztítóbb és károsabb hiedelemrendszer mérgezte még az emberiség szellemiségét!
– Miért?
– Azért, mert a modern magyar nyelvészet nevű hiedelemrendszer, a nyilvánvaló hazug dogmáival, megakadályozza a Magyar nyelvvel kapcsolatos szabad gondolkodást, – így mintegy szellemi béklyóba zárva a követőit!
– Hogyan?
– Például úgy, hogyha én azt mondom, hogy a Magyar nyelvben, a megalkotása óta, ott van egy REND-SZER; – akkor a modern nyelvészet, meg sem vizsgálva a lehetőséget azt válaszolhatja, hogy az a mi hiedelemrendszerünk tudományos dogmái miatt, ott sem lehet! – Az egészben az a kínos, ha viszont ott van mégis a rendszer, akkor a modern magyar nyelvészet úgy ahogy van, egy vérlázítóan hazug, tudománynak csúfolt humbug, ami már több mint százötven éve mérgezi a Magyar szellemiséget! Mintegy kikövetelve magának mára, hogy a magyar nyelvtan legyen a gyerekek között a leggyűlöltebb tantárgy!
– Ott van e a REND-SZER, vagy ott sem lehet?
– Nézzünk meg egy tipikus példát, és mindenki döntse el maga:
– A modern magyar nyelvészet nevű hiedelemrendszer dogmája szerint tény, így minden magyar gyereknek jól megtanítják, hogy a TISZT, egy szláv eredetű szó! A humbug amivel ezt eldöntötték szót sem érdemel, fogadjuk el, hogy szerintük ez tény!
– Én viszont azt állítom, hogy tény, hogy a Magyar nyelvben, van egy lélegzet elállító, döbbenetes szellemiséggel megáldott REND-SZER! Aminek a TISZT nevű ősmagyar gyökszó, az egyik alapja! – A modern magyar nyelvészet nevű hiedelemrendszer vak védelmezői szerint, ezek a szógyökök, persze nem is léteznek! – Mert ha mégis léteznének, akkor nyilvánvaló lenne, hogy a TISZT nevű gyökből származik a TISZT-A, a TISZT-A-SÁG, és a TISZT-ESSÉG szavunk is! Ezeknél viszont már kizárt a szláv eredet!
Vajon véletlen lenne, hogy aki TISZT-A, akit TISZT-ASÁG vesz körül kívül-belül, az nyilvánvalóan TISZT-ESSÉGES ember? Vajon véletlen hogy a TISZT-ASÁG és a TISZT-ESSÉG az egyetlen ami igazán őszinte TISZT-ELETET vált ki az emberekből?
– Tényleg szláv eredetű szó a TISZT – mint ahogyan a modern magyar nyelvészet nevű hiedelemrendszer tanítja?
– Vagy egy nyilvánvaló REND-SZER része? – Mert a TISZT nevű gyök jelentése: feladat!
S mint ilyen, a Magyar nyelvben lévő lélegzetelállító REND-SZER részeként, magára az EMBER nevű lény legalapvetőbb feladatára mutat rá! Arra, hogy aki meg akar felelni a TISZT-ÉNEK, annak TISZT-ÁNAK és TISZT-ESSÉGESNEK kell lennie! Mert csak ez vált ki őszinte TISZT-ELETET az emberekből!
– Vajon a mai modern nyelvészet megfelel a TISZT-ÉNEK?
– Vagy csak egy vérlázító hazugsághalmaz, ami több mint százötven éve mérgezi a Magyar SZELLEMISÉGET?
Juhász Zsolt

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!