Útikönyv

A magyar nyelv – attól függetlenül, hogy napjainkban csak a kommunikációra használjuk, és hogy néhány tudósnak mondott ember azt állítja róla hogy csak kétezer éves – mégis önmagán, a saját logikáján keresztül bebizonyítja bárkinek akit érdekel azt, hogy nem csak egy nyelv. Hanem egy nyelvnek is használható, vagy mondhatjuk inkább úgy is, hogy nyelvnek álcázott filozófiai rendszer.
Akiknek nincs szükségük filozófiára, azok nyugodtan beszélgethetnek a segítségével, hiszen kifejezően és formailag is szépen el lehet rajta mondani bármit, ami a modern élethez kell. A kifejezőségét hatalmas szókincse teszi lehetővé, a formai szépsége mögött pedig egyedi szabályai állnak – melyek kizárják a rosszul hangzó és nyelvtörő mássalhangzó torlódásokat – a magánhangzók árnyalati gazdagsága, hosszú és rövid változataik éles megkülönböztetése, pedig nagyon szép egyedi ritmust és dallamvilágot ad ennek a nyelvnek. Így beszélgethet, énekelhet, szavalhat, vagy regélhet rajta a nép – amelyik még manapság is használja, – nem lehet rá panasza senkinek. Hiszen híven, mondhatjuk veretesen szolgálja őket.
De útmutatásai, mondhatjuk úgy is hogy filozófiája, mely szintén páratlanul magas fokú, a legutóbbi ezer évben a háttérbe szorult. Nem magától vonult vissza, ilyet önszántából nem is tehetett volna. Erőszakkal, tűzzel és vassal szorították háttérbe, megpróbálva eltüntetni mindent ami erre a filozófiára emlékeztet. Hogy miért nyilvánították károsnak ezt a fajta életszemléletet, azt mindenkinek a saját értékítéletére bízhatjuk, akinek van türelme ahhoz hogy átrágja magát ezen tanulmányon. De a szellemiség, amely létrehozta ezt a rendszert, itt lebeg körülöttünk azóta is szinte rezzenetlenül.
Mert az ősök, kitörölhetetlenül beleszőtték nyelvükbe a nyelvtani szabályokkal együtt a világnézetüket is. Aki pedig kíváncsi rá, annak nem kell mást tennie, csak meg kell vizsgálnia a szavak réteges jelentése mögötti útmutatásokat, s már is rátalált az ős nyelvalkotók eme károsnak bélyegzett életfilozófiájára, ami jó ezer évig pihent, rejtőzködött, bujkált a szavak között. Arra várt, hogy eljöjjön az idő, amikor az őt fojtogató szellemiség végre enged a szorításából és ő felébredhet Csipkerózsika álmából. Várt, csak várt, hogy mint egy herceg eljöjjön az új nemzedék, s felébressze véget vetve a gonosz varázslatnak.
Hogy ki és mikor lehelte bele ezt a felettébb rejtélyes és a mai ember számára is hihetetlenül fejlettnek látszó szellemiséget ebbe a nyelvbe, még tisztázásra vár. De aki erre a titokra fényt derít, az valószínűleg az egész történelemtudományt gyökerestül átíró és megreformáló felfedezést tesz. Mi egyelőre annyit tehetünk, hogy nyomába eredünk az ősök szellemének, s megpróbáljuk még jobban láttatni a nyilvánvalót. Leporolva ezt az ezer éve tétlenségre ítélt szellemiséget, aminek a bölcsességei egyes esetekben a modern huszonegyedik századi tudomány felfedezéseivel vetekszenek. Sőt, néha túl is lépik azt.
Hogyan kerülhetett nyelvünkbe ez a döbbenetesen mély szellemiség? Ezzel kapcsolatban egy másik rejtélyt is tisztáznunk kell!
Még néhány zavarba ejtő adat a lineáris fejlődés egyik talapzatáról:
Vajon miért pont 4500 évesek a piramisok?
Egy átlagember azt gondolná, hogy jól átgondolt tudományos koncepció állapította meg a korukat. A valóság viszont az, hogy nagyon sok geológus vizsgálta a köveiket és mindegyik azt mondja róluk, hogy legalább tízezer évesek, de inkább több. Az egyiptológusok szerint viszont mindez badarság! Mi a valóság? A mai valóság az az, hogy Egyiptom Iszlám ország. Ott még nem a tudomány, hanem a vallás határozza meg dolgok irányvonalát. Az Iszlám szent könyvek szerint viszont, – amik nagy részben megegyeznek a Zsidó-Keresztény kultúrkör ide vonatkozó könyveivel, a világ összesen max, hatezer éves. Hogyan lehetnének akkor a piramisok tízen-ezer évesek? Kerestek hát a világ hatezer éves történelmében egy olyan időszakot ami elég régen volt, és összeegyeztethető az ő időszámításaikkal. Az az egyiptológus, aki nem fogadja el a hivatalos Egyiptomi álláspontot, nem egyiptológus többé. Ha sokat hangoskodik még vízumot sem kap Egyiptomba. Nem még kutatási engedélyt; Csoda, hogy mindenki egyetért a hivatalos állásponttal?
Kép a méretarányok körülbelüli megértéséhez.

 

A modern fizika már bebizonyította, hogy az anyag ha a mélyére nézünk, semmi más, csak szín-tiszta energia, magyarul erő! Egy gramm anyag megnyilvánulása mögött, huszonötmillió kilowattóra energia, a megvalósulást biztosító erő! Gondoljunk bele, ha egyetlen gramm anyagi megnyilvánulás mögött ilyen hihetetlen mennyiségű erő feszül, vajon honnan vette a VILÁG-EGY-ETEM azt az emberi ésszel felfoghatatlan, számokkal leírhatatlan, kifejezhetetlen energiakészletet, ami az ősrobbanáskor, vagy másképpen teremtéskor szabályos RENDKÉNT megnyilvánulva létrehozta az anyagi világot?

A VILÁG-EGY-ETEM mint szín-tiszta erő, felfoghatatlan egy mai átlagember számára! – De mint anyag látható, hallható, érezhető! Az emberi érzékelés számára ez a csapda!

A mai ember a világegyetemet alkotó energetikai REND-SZERRE úgy tekint, hogy figyelmen kívül hagyja a rendszer alap alkotó elemét, az atomok, protonok és elektronok mozgása és tehetetlensége mögött meghúzódó feszítő és kiegyensúlyozó erőt!

Pedig a keleti Védikus tanok szerint ez az erő a világegyetem alapértéke, amit ők úgy hívnak SZATTVA, és leírják a tulajdonságait is: világos, könnyű, légies, harmonikus, egyensúlyt teremtő.

A SZATTVA ezen tulajdonságai teremtik meg szeretet, a jóság, a fény, és az eredeti tudat felébredését elősegítő minőséget. A SZATTVIKUS elemek adnak egyensúlyt, stabilitást és harmóniát az életnek. Hatására hit, hűség, becsület, egyszerűség és igazságosság alakul ki az emberi szívben. Így Ő a tisztaság, a bölcsesség és a béke alapja, aminek a velejárója a tudás és a boldogság.

Ha a SZATTVÁT mint teremtő elvet szeretnénk pontosabban meghatározni, akkor úgy írhatnánk le, mint a szeretetnek, a harmóniának és a teremtésnek egyfajta logikus egymásból következése, ami ezeken a mintákon keresztül, adja meg a lét alapritmusát! Ebből az alapritmusból aztán, mint az egyre bonyolódó zenéből a dallamok; elő bújik, szó szerint előtáncol a létezés, az egész világ!

Ha a modern fizika szemszögéből nézzük a dolgokat, ennél szemléletesebb leírást ők sem adhattak volna, hiszen az alapritmus, valahol egy alaprezgést jelent. A tánc pedig az alkotó részecskék atomok, elektronok, protonok hihetetlen táncát szimbolizálja.

Ezek aztán ahogyan az emberek is táncolnak, a ritmust követve és a szabályoknak engedelmeskedve rendeződnek, aminek az eredője végül a látható, hallható, tapintható anyagi lét!

A SZATTVA legfontosabb feladata a hétköznapok világában, a TEREMTÉS megőrzése! Ő adja meg az anyagi világnak azt a stabilitást, azt a viszonylagos állandóságot, ami nélkül az életnek esélye sem lenne az univerzum fagyos viharaiban virágozni, fejlődni. Hiszen egy olyan világban ahol minden folyton mozog, változik, higgyék el nem is olyan egyszerű feladat állandóságot varázsolni és megőrizni dolgokat.

Ami itt fenntartja a rendet, az a SZATTVIKUS erők legfontosabb, legalapvetőbb tulajdonsága: az EGY-EN-SÚLY-RA való törekvés!

A létnek ez a törvénye a valaha volt EGY-SÉG emlékéből fakad. A teremtés, kiáradás előtti MEG-OSZT-ATLANSÁG újra éléséből. Amikor beáll a TERMÉSZETES EGY-EN-SÚLY, akkor kicsit olyanná válik újra a lét mint a megosztás előtt volt. Minden EGY-EN-LŐ mindennel, háttérbe szorulnak a különbségek, a mihez képest elve.

Így lesz az EGY-EN-SÚLY-RA való törekvés az élet alapvető célja, ami megmutatja a TUDAT és a belőle kiáradó dolgok ALAP- TERMÉSZET-ÉT, törekvéseinek miértjét.

Mind ezt az ember az ANYA-TERMÉSZET példáján keresztül értheti meg, foghatja fel, ahol évmilliárdok óta hihetetlen intenzitással követi egymást a mozgás és a tehetetlenség, mégis, mindennek a hátterében egy jól látható TERMÉSZET-ES EGY-EN-SÚLY áll!

Hiszen ha valahol a TERMÉSZETBEN elszaporodik egy olyan állat, vagy növény, amelyik felborítaná az egyensúlyt, ott rögtön elszaporodnak az ő TERMÉSZETES ellenségei is, így állítva helyre az EGY-EN-SÚLYT. A Védikus irodalom ezt röviden úgy nevezi: a TERMÉSZET törvénye!

A Védák világképében tehát a TERMÉSZET törvénye az IS-TEN által kinyilvánított legfontosabb üzenet, amit nap mint nap átad nekünk a világ fenntartásán, és az ANYA-TERMÉSZET működésén keresztül.

Az üzenet lényege pedig, tömören fogalmazva így szól: Legyen TERMÉSZET-ES EGY-EN-SÚLY!

A mai ember pedig, amíg az ÉR-ZÉK-EL-ÉS csapdájában él, és csak a világegyetem egymástól látszólag különálló részeit, egymástól függetlenül vizsgálja, soha nem juthat a SZATTVA közelébe! Mert a SZATTVÁT, csak egy önmagához hasonló könnyed és légies érzékelő berendezés lehet képes felfogni, mit úgy hívnak szárnyló emberi szellem!

Amit a SZATTVIKUS erők, önmaguk hasonlóságára hoztak létre…

 

Juhász Zsolt

 

 

Ahhoz hogy vitatkozhassunk arról, hogy van e IS-TEN vagy nincs, vagy hogy ki Ő, előbb azt kell meghatározni hogy mit értünk IS-TEN fogalma alatt. Mert IS-TEN az egyik oldalon a legnyilvánvalóbb, a másik oldalon a legtitokzatosabb lény!

Kezdjük a legnyilvánvalóbb oldalával, hiszen ez az egyszerűbb, egyértelműbb.

Ehhez nézzük meg, vajon mi az anyagi világ és benne az élet nevű csoda legszembetűnőbb tulajdonsága? Ami egy-két szóban kifejezhető, és utána ráhúzható az egész világegyetemre?

Az, hogy: törvények irányítják!

Mert minden elem, tárgy, élőlény, vagy bolygó létrejötte és szerepe mögött, van jó néhány megkerülhetetlen törvény. – Például arra hogy a molekulák hogyan kapcsolódjanak, vagy a nap, a bolygók, a csillagok, a föld, mind törvényeknek engedelmeskedve keringenek, az élőlények biológiai szükségleteit és vele az egész életüket, sőt ezen túl magát élet körforgását is jól behatárolható és megfogalmazható törvények irányítják. – Ezek a törvények azok, amik megalkotják, majd fenntartják az adott anyagi megnyilvánulás egész létezését, a keletkezéstől az elmúlásig. Ha ezen törvények nem lennének, vagy nem illeszkednének egymáshoz számunkra felfoghatatlan átgondoltsággal, nem lenne semmi!

Ebből következik, hogy a világot nyilvánvalóan nem a vak véletlen, hanem konkrét törtvények irányítják!

Ezen törvények megalkotóját és fenntartóját, majd haszonélvezőjét hívom én IS-TEN-NEK.

S hogy mi a haszna lehet bárkinek ezen a világon? Jó kérdés, de a mai ember már ezt is megfejtette, bár a HOGYAN-tól a MIÉRT-ig még nem jutott el! De a törvények megalkotójának nyilvánvaló célja például a földi léttel: az evolúció, vagyis a folyamatos fejlődés! A fejlődés célja pedig az egyre nagyobb tökéletesség!

A tökéletesség felé az út, a hibákon és természetesen azok kijavításán keresztül vezet!

S itt jön IS-TEN titokzatosságra való hajlama, hisz az emberek nagy része számára akkor sem látható, amikor a léte, nyilvánvalóbb nem is lehetne,,,

Mert minden megfejtett fizikai törvény, az egyik oldalon bizonyíték arra, hogy nem IS-TEN irányítja a világot, hanem törvények! – A másik oldalon viszont minden megfejtett törvény maga az élő bizonyíték arra, hogy kell hogy legyen egy felsőbb tudatosság, ami megalkotta valaha ezeket a törvényeket...

 

Juhász Zsolt

 

 

 

Tudtad hogy pont az tart rabságban, amitől szabadságot remélsz?

Az új világrend már itt van, benne élünk! Csak nézz körül és gondolkodj el!

Vajon a mai ember tényleg azt tesz amit akar? Valóban szabad? Vagy csak egy újfajta, de annál alattomosabb ideológiai terror áldozataként tengődik?

Az új világrend úgy terjedt el, hogy először Istenről beszélt, de közben folyton a pénzre és a hatalomra gondolt. Azt mondta szeressetek, közben csak harácsolt, amivel viszályt szított, és ezzel tudatosította mindenkiben, hogy lehet locsogni össze-vissza, de ami számít az csak a pénz és a hatalom.

Az új világrend, amikor elérkezett a megfelelő pillanat, kilépett az árnyékból és teljesen nyíltan a pénzt ültette Isten helyére. Létrehozott egy ideológiai rendőrséget, amit ma médiának hívnak, (TV-k rádiók újságok, stb...) ahol csak az juthat előre, akinek megfelelő az értékrendje, vagyis pénzt és hatalmat akar minden áron! Aki így él, annak a gondolatai és a tettei, nap mint nap a földbe döngölik és nevetségessé teszik az olyan régi világból való értékeket mint a tisztesség, a becsület, és a Jóság. Mára szorgos tevékenységüknek hála, a fent felsorolt dolgok, szinte teljesen kivesztek az új világrend által uralt térségekből...

Gondolkodj el, vajon a mai ember tényleg azt tesz amit akar?

Gondold át! Szabad vagy? Vagy, az új világrend cinkosa és áldozata egy-személyben?

Mert egy olyan rendszer, amiben a gátlástalanság és jellemtelenség, nyíltan jobban jövedelmez mint a tisztességes, becsületes, jól elvégzett munka, az nem KÉP-ES jó lelkiismeretet, megnyugvást, és a vele járó szabadságérzetet megteremteni! Attól hogy önként lettél rabszolga, nem leszel szabad!

Mert ott ahol mindenki a profit, a bevétel, a pénz szolgája, ott pont az tart rabságban, amitől szabadságot remélsz…

Juhász Zsolt

Vajon ki mutathat utat annak, aki szerint úgyis minden céltalan?

(Vajon hányan ismerünk magunkra?)

 

Vajon ki mutathat utat annak, aki ha éppen nem kritizálja a világot, akkor unja?

Vajon ki mutathat utat annak, aki csak ármányt sző, sebeket ejt, és utálkozik?

Vajon ki mutathat utat annak, aki folyton bosszúra szomjazik?

Vajon ki mutathat utat annak, aki árulást sejt, kétkedik és fél, ezért szereti a tömeget, de ott is szívszaggatóan magányos...?

Vajon ki mutathat utat annak, aki utál élni, de megfagy az ereiben a vér a halál gondolatától? Ugyanakkor szemrebbenés nélkül áldozza fel érző lények életét, önmaga dédelgetése, vagyis a mohósága oltárán.

Vajon ki mutathat utat annak, aki úgyis mindent jobban tud mindenkinél?

 

Mert itt élünk, a véletlenül létrejött értelmetlen élet társadalmában, ahol senki nem érti hogy mi a fenét keres itt, de belül mégis mindenki érzi, hogy ő a legfontosabb személy, a kiválasztott ezek között a szarháziak között...

 

Mégis, a véletlenül létrejött értelmetlen élet társadalmának, a saját céltalanságának a kínzó érzései között is konkrét célja van.

 

 

Mert a jelen pillanat itt van, benne élsz! Az egész életed idáig azt szolgálta, hogy ide elérj. Tehát a célt, ha nem kerested, akkor is elérted. Lehetsz híres, szép, gazdag, belül égethet a vágy tüze, de a boldogság hűsítő nyugalma nélkül mégis úgy érzed majd, messze még a cél!

 

Ezért az élet, soha nem tesz semmit véletlenül! Mindent csak azért az egy konkrét célért mozgat, hogy egyszer amikor eljön a nagy pillanat, képes legyél a tapasztalataid birtokában jó célt választani! – KÉP-ES legyél arra, hogy a kicsinyes, önző, céltalanságot és értelmetlenséget teremtő LÉLEK-TELENSÉG pusztító tüzét, megkülönböztesd a NAGY-LELKŰ-SÉG, boldogságot teremtő hűsítő nyugalmától.

 

Mert élni sok mindenért lehet, de az igazi célod, – lehet hogy nem tudsz róla – mégis ez…

 

Juhász Zsolt

 

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!