Útikönyv

Ha nem figyelünk száz százalékig arra amit csinálunk, vagy nem látjuk az okot ami elindította az eseményeket, azt mondjuk rá VÉL-ET-LEN!

 

A VÉL-ET-LEN, ha gyökökre bontjuk, szó szerint azt jelenti, erre nem gondoltam! Tehát aki kitalálta a VÉL-ET-LEN kifejezést, tudta, hogy VÉL-ET-LEN-EK nincsenek! Csak olyan dolgok, amikre nem figyeltünk oda, vagy nem értjük az OKÁT! Ezért VÉL-ET-LEN-ÜL, GONDOL-AT-LAN-UL történt, úgy hogy nem gondoltuk át, nincs VÉL-EK-E-DÉS-ÜNK a dolog okáról…

 

Őseink tudtál hogy véletlenek nincsenek, csak OK- és OK-OZ-AT van! Aki mindezzel TISZTÁBAN van azt az embert hívták OK-OS-NAK!

A mai ember ezzel szemben mindig VÉL-ET-LEN-EK-RŐL beszél!

Például a modern magyar nyelvészet is azt mondja a fent leírtakról, hogy ez nem rendszer, ez csak ostoba véletlen…

 

Juhász Zsolt

Őseink a Magyar nyelvbe, bele szőtték az élet összes nagy és lényeges kérdésére a választ. S ha elkezdesz írni az ősi írással, ami a rovás, akkor nem csak hallhatóvá, de láthatóvá is válik az Ősök üzenete! Ami a figyelmes ember számára olyan elérhető tudássá válik, mint a mag bölcsessége, ami mindig tudja mi kell ahhoz hogy terebélyes fa váljon belőle!

Mert bárki bármit állít, a Magyar nyelvben és a hozzá szorosan kapcsolódó írásban (rovás), nincsenek véletlenek! A hangokban, a hangok lejegyzésére szolgáló jelekben, s a hangokból létrejövő szavakban, ha figyelmesen szemléljük őket, REND-SZER-EK sokasága tárulhat fel a szemünk előtt! REND-SZER-EK, melyeknek konkrét üzenete van az őt használó emberek számára! A sok-sok REND-SZER, mind-mind egy-egy üzenet, ami arra hivatott, hogy segítsen az úton amin jársz, az élet nevű túra útvesztőiben.

Van REND-SZER ami a teremtést és annak okait tárja fel, s vele az élet miértjét. Van olyan is, ami apró, gyakorlati kérdésekben ad tanácsot, de nyilvánvaló, hogy akik létrehozták ezeket a REND-SZER-EK-ET, ismerték az élet, a tudat, a szellem, a szív és a lélek minden titkát, s hogy milyen nyitottak és fejlettek voltak, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nem haboztak önzetlenül megosztani azt ennek nyelvnek és írásnak a formájában! Így válik ez a nyelv IGAZ ANYA-NYELVVÉ, ami minden helyzetben tudja mi a helyes döntés, hogy az embernek teljes és EGÉSZSÉGES élete legyen!

S hogy mi, ezen rendszerek mai használói mit kezdünk vele? – Ez már csak rajtunk múlik…

 

Juhász Zsolt

A mai emberiségnek azért titokzatos a TERMÉSZET, mert a történéseinek egy részét TERMÉSZET-ESNEK veszi, viszont mindeközben figyelmen kívül hagyja azt, hogy a TERMÉSZET minden lépésének konkrét célja van!

Ráadásul van egy lényeges érdekkülönbség a TERMÉSZET, és a mai ember céljai között: Az ember igába szeretné hajtani a TERMÉSZET-ET, hogy az az önző céljait szolgálja, a TERMÉSZET viszont nem akar engedelmeskedni egyszerűen azért, mert az Ő célja más!

Mert a TERMÉSZET célja az EGY-EN-SÚLY! S amíg az emberiséget önző célok vezérlik, addig mindig harcolni fog a TERMÉSZET EGY-EN-SÚLYT teremtő erői ellen! Ráadásul az embert sújtja még egy ősi átok; ami arról szól, hogy ami TERMÉSZET-ES, azt hajlamosak vagyunk észre sem sem venni!

Amíg nem döbbenünk rá, hogy a TERMÉSZET semmi más, csak az EGY-EN-SÚLY-RA való törekvés, hogy minden ami TERMÉSZET-ES az EGY-EN-SÚLY-RA, s vele harmóniára törekszik; s hogy ez az ami megnyugtathatja az összezavart elmét és a nyughatatlan szívet, nyugodt, harmonikus érzéseket adva az emberi léleknek, addig nem fogtunk fel semmit a világ LÉNY-EGÉBŐL, TERMÉSZET-ÉBŐL! – Mert amíg nem tudatosítjuk, hogy csak az érheti el az EGY-EN-SÚLYT, a harmóniát aki törekszik rá, addig a TERMÉSZET-ELLENES gondolataink és cselekedeteink, mindig visszafordulnak ellenünk, s leckét adnak nekünk a saját TERMÉSZET-ELLENES teremtésünkből!

Részlet „A ROVÁS JELRENDSZER MINT ÚTIKÖNYV AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ” című könyvből…

Juhász Zsolt

Ahány ember, annyi -féle élet, annyi -féle hit, annyi -féle megélt tapasztalat és vele bizonyosság létezik, de annyi már biztos, hogy az emberi hitek körbeértek!

 

A tragikomikus történet a dogmatikus vallások színre lépésével kezdődött! Ők a logikus gondolkodást tagadták, és azt mondták ne gondolkodj, csak higgy és minden rendben lesz!

Szerintük ugyan Isten teremtette a világot, de hogy miért, azon soha nem gondolkodtak, így Istenfélők, de gondolkodás-tagadók voltak!

Aztán velük szemben érkezett a materializmus, akik azt mondták hogy nincs Isten, csak logikus gondolkodás! Ők Isten létét tagadták és azt mondták, hogy gondolkozz logikusan és minden rendben lesz! A materialisták szerint ugyanakkor nem Isten, hanem a véletlen teremtette a világot! Így a materialisták nyíltan Istentagadók, de csak mérsékelten gondolkodáspártiak, mert azon hogy miért van ez a világ, és az embernek mi dolga benne, azon az alap dogmáik miatt tilos gondolkodni! Ugyanis a miért, az egy hülye kérdés egy materialista számára, amikor a válasz rá egyértelmű: véletlenül!?

 

Majd megérkeztek nyugatra a keleti vallások, akik azt tanítják, hogy véletlenek nincsenek, itt csak ok- és okozat van! Így lett teljes a kör, hiszen a keleti vallások ezek szerint véletlen-tagadók! S ha nem Isten hanem a a véletlen teremtette a világot, mint ahogyan a materialisták állítják, akkor súlyos véletlen-káromlók is, s ezzel a kör bezárult!

Mert van aki Istenben hisz, van aki a véletlenekben, és van aki abban hogy véletlenek nincsenek.

 

A legjobb ebben az, hogy ez nem vicc, az a mai valóság, ami az emberi gondolkodás szempontjából tömény tragikomédia...

 Juhász Zsolt

 

U.I.:

 Az emberi hitek nagy része, miért tömény tragikomédia?

 A dogmatikus vallások nyilvánvalóan tragikomikusak a gondolkodó ember számára.

De nézzük meg azt, hogy a materializmus, mivel magyarázza a létjogosultságát?

Ha van Isten, nincs materializmus! Ezért a materializmusnak szó szerint létkérdés, hogy bizonyítania kell, hogy nincs Isten!

Mégis amikor valódi bizonyítékok kellenének, ők is csak a hittel tudnak jönni!

 

Mert miféle tudományos érv az, amelyik egyszerűen átnevezi Istent! Nem Isten teremtette a világot, hanem a véletlen és a szerencse! Ennyi! Viszlát Isten, nem létezel, mert mától a neved, véletlen és szerencse!

Ez aztán a valódi, tudományos, mérhető tényeken alapuló bizonyíték!

Akkor nézzük mi a véletlen, vagy a szerencse mértékegysége? - Mi hogy a véletlent és a szerencsét nem lehet megmérni? - Isten azért nem létezik mert tudta megmérni még senki! - A véletlen és a szerencse, szintén nem mérhető, mégis léteznek? - Tudományosan bizonyíthatatlan hogy bármi véletlenül történik, ugyanakkor az ellenkezőjére már gyűlnek a bizonyítékok, vagyis arra hogy véletlenek nincsenek!

Lehet hogy a keleti vallásokban van a kulcs, és mégsem lehet minden vallásra egységesen rásütni hogy ostobaság, mint ahogyan ezt a materializmus szeretné?

Az igazi tudományosság és az ostoba gőg között, nagyon vékony a határvonal!

 

A magyar tudományos akadémia magyar nyelvvel kapcsolatos munkásságának egyik legszembetűnőbb eredménye, hogy mára a magyar oktatásban, az azt elszenvedők, vagyis a gyerekek között, a magyar nyelvtan lett a leggyűlöltebb tantárgy!

Vajon a valódi tudományosság, vagy az ostoba gőg farag az édes anyanyelvből utálatos nyűgöt a tanulni vágyó gyerekek számára?

Mert ha én azt mondom, hogy ez a közutálat csak azért van, mert a valódi tudományosság helyett már százötven éve az ostoba gőg uralja nyelvügyekben az akadémiát, akkor szerintük én tudománytalan és tanulatlan, buta kötekedő vagyok!

Akkor megkérdezem, hogy az igazi tudomány, vajon miért a logikátlant, a rendszertelent és vele a hajmeresztő butaságot kell hogy tanítsa, a „tudományos” képesítés nélkül is jól látható rendszerek helyett?

Az vajon hogyan lehetséges, hogyha én „tudományos” képesítést kapok az akadémiától, akkor a jól látható rendszerekre azt kell hogy mondjam, hogy azok csak véletlenek! Hogy lehetséges az, hogyha végzek magyar szakon, akkor a tudomány nevében a tényeket tagadnom kell, mert csak így tudom igazolni a következtetéseimet? Csak így tudok védeni egy olyan rendszenek alig nevezhető katyvaszt, ami az édes anyanyelvből, leggyűlöltebb tantárgyat csinál!

Tagadnom kell a rendszer alapjait, a gyököket, mert azokból levezetve, a rendszer rögtön láthatóvá válik!

 

És tanítanom kell a nyilvánvaló közröhejt, az elvonással született szavak logikailag igazolhatatlan tanát, a hangsúlyra épülő hibás szótagolást, és a többi vérlázító hazugságot, amit csak az tud tiszta szívvel tudománynak elfogadni, akinek a tananyagból áradó ostoba gőg, már teljesen elhomályosította minden logikus gondolatát!

(Ha valóban nincsenek gyökök, akkor a nyelvújítók vajon mikből rakták ki a nyak-teker-ész-et-i-mell-fek-venc, vagy a gőz-pöf-ög-ész-et-i-tov-a-lök-ö-döm és még sorolhatnám szavakat? És hogy lehetséges az, hogy bárki, aki elkezdi pakolgatni ezeket a nem létező gyököket, az addig nem létező, mégis bárki számára érthető szavakat tud létrehozni?)

Mert az igazi tudományosság és az ostoba gőg között, nagyon vékony a határvonal! Ezt a határvonalat pedig úgy hívják hogy kíváncsiság, nyitottság, és logikus érvelés...

Mert ha egy elméletet csak úgy lehet bizonyítani, hogy a kedvéért tagadni kell a nyilvánvaló rendszert, az mindig az ostoba gőg győzelme a tudományos igényesség felett!

 

Juhász Zsolt

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!