Útikönyv

A vallások IS-TEN-KÉP-EINEK sokszínűsége és tanításaik látszólagos ellentmondásai ellenére, higgye el mindenki, csak kétféle vallási hagyomány létezik a földön:

A hiteles, és a hazug vallási hagyomány.

Ráadásul ami megbonyolítja a látszólag leegyszerűsödött dolgot az az, hogy a kétféle hagyományt nem a tanításaik különböztetik meg egymástól, hanem a céljaik! Ugyanis a hiteles és a hazug hagyomány is ugyanarról beszél, hogy az emberek legyenek jók és szeressék egymást…

Az alapvető különbség így csak annyi, hogy a hiteles vallási hagyományt hiteles emberek tanítják, akik úgy élnek ahogy beszélnek, ezért a céljuk is nyilvánvaló, nincsenek hátsó szándékaik! Ők az egyik irány!

A hazug hagyományt viszont, hazug emberek terjesztik, akik a szeretet fontosságáról beszélnek, miközben a pénzre, a hatalomra, vagy a megbecsülésre gondolnak amit a szavaikért kaphatnak! Ezért az ő céljuk nem az hogy szabaddá tegyék a szeretetben élő embereket, hanem az hogy hatalmuk legyen a szeretet ígéretével elbódított és meggyengített emberek felett, és megnyerjék a pénzüket, bizalmukat, vagy csak egyszerűen a nagyrabecsülésüket. Ők képviselik a másik irányt!

Nem véletlenül mondta Jézus, hogy: Sokan jönnek majd a szavaimmal, de nézzétek meg a cselekedeteiket!

Mert a titkok nyitja az, hogy hiteles vallási hagyományt, csak hiteles emberek tudnak teremteni! A hazug emberek viszont még a legtisztább forrásból eredő hagyományt is képesek hazugsággá változtatni…

Részlet "A ROVÁS JELRENDSZER MINT ÚTIKÖNYV AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ" című könyvből.

Juhász Zsolt

 

A hit és a bizonyosság közötti különbséget nem kell ecsetelni senkinek. A hit a beszéd és a gondolatok világa, a bizonyosság viszont a közvetlen tapasztalat, vagyis a gyakorlat világa. Az hogy a mai ember mennyire nem a valóságban él, arra az a bizonyíték, hogy akár 18-20 évet is eltölthet oktatási intézményekben, a legmagasabb tudományos fokozatot is megszerezve úgy, hogy közben semmiféle kézzelfogható gyakorlati tapasztalatra nem tesz szert! Csak hisz abban, amit tanítottak neki...

 

Pedig a gyakorlat ez: Az egész világegyetem energiák összegződése. Ez ad mindennek alakot, tömeget, színt érzetet. Egy gramm anyag mögött huszonötmillió kilowattóra energia feszül.

Az emberi érzékelés a sok-sok éves nevelés miatt, nem az okra, vagyis az energiára fókuszál, hanem az okozatra, vagyis a formára, tömegre, színre, szagra, ízre. Egy gyerekember nem magától dönt, hogy mit szeretne érzékelni, hanem a felnőttek nevelik rá hogy mire figyeljen!

 

Ezért később, már csak az emberi figyelem teljes újrarendezésével lehetséges az univerzumban áradó energia közvetlen érzékelése, megtapasztalása.

Az emberek régen azokat hívták TUDÓ embereknek, akik képesek voltak a világ közvetlen érzékelésére.

 

A Tudó emberek azt tanítják erről, hogy a világ közvetlen érzékelését, az emelkedett tudomás egyik stádiumaként élhetjük meg. Az emelkedett tudomás nem egy technika amit tanítani lehet, ez inkább maga az ÉLETÜNK teljes újrarendezésének MŰVÉSZETE, ami hozzásegíthet az újfajta érzékeléshez! Az emelkedett tudomás állapotának egyik mellékhatásaként, a TUDÓ ember teste, az energiát a szélhez hasonló folyamatos mozgásban lévő áramlatként, vagy szüntelen rezgésként kezdi érzékelni. A dolgok ÉR-ZÉK-ELÉSE előítéletmentes közvetlen tudásként jelenik meg, minden dolog úgy ahogyan van.

 

Amikor gondolatokat szeretnénk közölni a beszéden és a vele karöltve járó GOND-OLATOKON túlról, vagyis a bizonyosság VILÁGÁRÓL, nem egyszerű dolog! Hiszen az EGÉSZ a hit és a a bizonyosság közötti vékony határvonalon játszódik le!

Például ha valakin az átlagemberek számára nehezen megfogható magabiztosságot látsz, és megkérdezed hogy mitől olyan fene biztos a dolgában, és erre ő arcátlanul azt válaszolja hogy: EGY-SZER-ŰEN TUDJA…

Akkor ez a válasz a GOND-OLATOK mindenhatóságán nevelkedett ember számára egy nagy nulla! És ez a világ közvetlen megtapasztalásának a LÉNY-EGE! Hiszen akkor amikor te közvetlenül megtapasztalsz valamit, az nem hit kérdése! Viszont ha ezt elmondod egy másik embernek, aki azt nem tapasztalta meg, akkor az vagy hisz neked, benned, vagy nem!

S így váltak a nagy tanítók mint Krisna, Buddha, Jézus, vagy Mohamed közvetlen megtapasztalásai hittudományi kérdéssé, majd vallásháborúkká azok között az emberek között, akik KÉP-TELENEK közvetlenül megtapasztalni a világot, s akiknek így nem marad csak a vakhit abban amit az elméjük, vagy egy „HITTUDÓS” éppen mesél nekik a valóságról!

Mert a LÉNYEGI kérdés itt mindig az, hogy van e közvetlen tapasztalatod a dolgokról, világ működéséről, a törvényeiről, vagy csak hiszel egy mesének ami róla szól!

Az összes vallás amit a HÍVŐ többség hozott létre, ezért lett kudarc! Mert onnantól kezdve hogy az az ember akinek közvetlen tapasztalata van a dolgokról eltávozik, az ő tapasztalataira épülő vallás HITBÉLI kérdéssé változik, és kialakul egy nyilvánvaló ÉR-DEK-KÜLÖNBSÉG!

Hiszen egyértelmű, hogy az az ember aki csak hisz, az nem azt akarja hogy te közvetlenül megtapasztald a dolgokat, hiszen fogalma sincs arról hogy azt hogyan kell! Így ő csak annyit akarhat, hogy te is ugyanabban a dologban higgy amiben ő! S ezért válik előbb utóbb minden vallás hazuggá, amit nem valódi tapasztalattal rendelkező Tudó emberek irányítanak! Mert ha nem abban hiszel amiben ők, nem pendülsz egy húron velük, az ellenségükké válsz!

Jellemző a mai ember oktatási rendszerére, hogy Valódi Tudó embert, már régóta nem engednek az OK-TATÁS közelébe, hiszen az már teljes egészében olyan hittudományi akadémiák összessége, ahol viszont senki nem hisz abban, hogy létezik a világ közvetlen megtapasztalása és érzékelése!

Juhász Zsolt

Vajon van az életednek célja? S ha van kitől kaptad, biztos hogy jó célokat szolgál? Biztos hogy igazi cél? Nem lehet hogy csak egy eszköz, ami elvisz egy olyan célhoz, ahová biztosan nem akarsz menni?

Mert lehet hogy élsz, célokat kergetsz; De kiderülhet hogy amiről azt hiszed hogy cél, az semmi más, csak egy eszköz, s benned fel sem merül egy pillanatra sem hogy át vagy verve…

Mert mi történik? Nézz körül! Amióta a materialista tudomány nevű szekta gyakorolja a hatalmat az emberi elmék felett, az emberiség világhoz való viszonya látványosan megváltozott, ez nem titok!

A történet ott kezdődik, hogy a gazdasági érdekcsoportok kezében összefutó média, (TV, rádió, mozi, internet) erős befolyásának köszönhetően, de a materialista tudomány nevű szekta felfedezéseire hivatkozva, a mai embert kizárólag a versengésre nevelik! (Nincs semmi más csak anyag! Nincs morál, nincs erkölcs, nincs becsület, csak anyag van, meg az hogy az ügyesebb visz mindent!)

A modern világ gazdasági berendezkedését, nem titkolva a célját, úgy is hívják, hogy szabad verseny; és a harc teljesen nyíltan csak és kizárólag az egyre nagyobb profitért folyik!

Ez a cél!

LÁTSZÓLAG!

Mert egyre nagyobb profitot, egy idő után csak mások kárára lehet elérni, ezért a harc innentől kezdve már nem valamiért folyik, hanem valami ellen... Ez a valami pedig csak látszólag a többi ember, vagy a többi profitéhes vállalat… És itt kezdődik az átverés!

Nézz körül! Biztosan észrevetted már, hogy amikor egy vállalat már nem tudja tovább racionalizálni a működését, a célja viszont még mindig a profit növelése, akkor elkezd irracionálisan működni! Az emberiség szinte minden nagyvállalata és bankja már régen túllépett ezen a ponton! S mivel az emberiség nevében ők hatnak a legjobban a környezetre, a világra amiben élünk, a tevékenységükkel ami úgy működik mint egy betegséget terjesztő vírus, már sikerült felborítaniuk maguk körül minden egyensúlyt, megteremtve a mai beteg társadalmat!

S hogy vajon melyik az a betegség amelyikre a legjobban hasonlít a modern civilizáció viselkedése? – Nos ez teljesen nyilvánvalóan a rák!

Amikor a növekedés már nem valamiért, a létezéssel harmóniában történik, hanem a szervezet többi sejtje, alkotó eleme ellen! Ekkor ez már nem fejlődés, hanem káros burjánzás az életet támogató és fenntartó egyensúly ellen! Aminek a vége nem lehet más, csak a fájdalmas és szenvedésekkel teli halál!

Az emberek ma ugyanúgy ahogy a rákos sejtek, olyan célért küzdenek, ami a pusztulásba vezeti, őket! – Ezért ideje eldönteni hogy emberek vagyunk, vagy rákos sejtek?

Mert lehet hogy élsz, célokat kergetsz; De kiderülhet hogy amiről azt hiszed hogy cél, az semmi más, csak egy eszköz, ami egy másik célhoz vezet s benned fel sem merül egy pillanatra sem hogy át vagy verve…

Juhász Zsolt

„Valami baj van a világgal. Nem tudod mi az, csak azt hogy van. Mint egy szilánk az agyadban; ami megőrjít!

- Ez az érzés hozott el hozzám...”

 

Talán még soha nem éltünk ilyen jól, mindenkinek van mit enni, szép divatos ruhákban járhatunk, van hová lehajtani a fejünket, mindenki azt mond amit akar, ezért nem viszi el, veri össze a hatalmi gépezet, mégsem volt még soha ilyen elégedetlen az emberiség a történelme során!

Száz emberből minimum kilencvenkilenc, de inkább száztíz, ha megkérdezik azt mondja, hogy a mai világban valami nagyon félrecsúszott! A legtöbben nem tudják megmagyarázni mi a baj, csak érzik, hogy valami itt nagyon nincs rendben, és isznak egyet, hogy tompítsák annak a valaminek a hangját ami lázong bennük ott belül... És-vagy becsatlakoznak egy nagyon demokratikus, de biztos hogy semmit meg nem oldó pocskondiázó rendezvényre valamelyik politikai oldalon, hogy levezessék a belül tomboló feszültséget…

Hiszen aki nyitott szemmel jár, az azt látja, hogy olyan mintha eszement embertelen őrültek irányítanák az emberiséget, egyenesen a saját pusztulása felé! Viszont abból látszik hogy már a többség ugyanebben az őrületben szenved, hogyha valaki erről elkezd beszélni, azt rögtön őrültnek nyilvánítják...

 

Mi van itt, mi történik? Hiszen nyilvánvaló hogy valami baj van a világgal! De az is nyilvánvaló, hogy nem a világgal van a baj, hanem csak az emberiséggel, az emberek teremtette világgal! Ebből következik, hogy nem a világnak kell megváltoznia, hanem az embereknek! Minden egyes embernek egyenként. Nem a másiktól kell várnunk, hogy változzon...

Mert az ember mint egyén, – bár nagyon kevesen vagyunk tudatában – csak KÉT cél és a két IRÁNY között választhat! Az egyik irány a KÉT-SÉG-EK és a FÉL-ELMEK felé vezetik a lépteit, a másik irány viszont az EGY-EN-SÚLY, és az EGÉSZ-SÉG felé!

Amikor a kapzsiság, mohóság, és a koldus, mindig csak kapni akaró, adni képtelen éned irányít, észre sem veszed hogyan rombolod a valódi emberi értékeket, és vele a mindig egyensúlyra törekvő igaz TERMÉSZETEDET. Fogalmad sincs róla, hogy igazából ezzel taszítod magad, és a téged körülvevő világot a mardosó KÉT-SÉG és FÉL-ELEM karmai közé!

 

Azt hiszed hogy ez az út vezet a biztonság, a bőség felé, pedig igazi biztonság és bőség csak ott lehet, ahol EGY-EN-SÚLY van! Igazi EGY-EN-SÚLY, viszont csak a TISZTA szívekben van! Igazi, zavartalan, minden hiányérzet nélküli nyugalom csak ott állhat be, ez az igazi EGÉSZ-SÉG érzet, ami semmi más, csak egy jó érzés a SZÍVBEN! Úgy is hívhatod SZER-ETET...

 

Mert mi történik ha beáll az EGY-EN-SÚLY, és vele az EGÉSZ-SÉG (SZER-ETET) állapot? – TERMÉSZETESEN létrejön a tökéletesség és teljesség! – Mert amikor EGY-EN-SÚLY van, akkor újra, minden egyenlő mindennel! Pont mint a teremtés, kiáradás, ősrobbanás, kinek hogyan tetszik jobban, vagyis a megosztás előtt!

Mert az ÉLŐ VILÁGEGYETEM célja, az EGY-ENSÚLY! Ez az a baj a világban ami mindenkit megőrjít, de amiről ugyanakkor a sötét, káoszt teremtő erők hatására senki nem beszél. Inkább lassan megőrül az egész emberek teremtette világ...

 

Juhász Zsolt

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, mcdonald's, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli az ehhez illő baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!